Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Kontrol og tilsyn > Samfundstjeneste

Samfundstjeneste

Samfundstjeneste er et alternativ til fængselsstraf og er normalt en del af en betinget dom.

Samfundstjeneste betyder, at den dømte i 30 til 300 timer skal arbejde for en offentlig institution eller en institution med et almennyttigt formål. Arbejdet skal udføres i den dømtes fritid, så han/hun kan blive boende hjemme og passe sit sædvanlige arbejde. De dømte er altid under tilsyn af kriminalforsorgen i den periode, de udfører samfundstjeneste.

Omkring 4000 danskere dømmes hvert år til samfundstjeneste. De fleste, der idømmes denne straf, har begået simpel vold eller overtrådt færdselsloven (typisk spirituskørsel og kørsel uden kørekort). Man kan også udføre samfundstjeneste i stedet for at afsone den sidste del af en ubetinget fængselsstraf.

Hvis den dømte ikke overholder vilkårene, kan samfundstjenesten blive ændret til en fængselsstraf.

Hvor kommer man i samfundstjeneste?

Samfundstjeneste udføres på offentlige institutioner eller hos organisationer og foreninger med almennyttigt formål. Det kan være

  • sportshaller
  • højskoler
  • plejehjem
  • teatre
  • genbrugsbutikker

Hvordan bliver man samfundstjenestested?

Institutioner eller foreninger, der vil stille sig til rådighed for samfundstjeneste, skal kontakte den lokale afdeling af kriminalforsorgen. Nogle krav skal være opfyldt:

  • Der skal være tale om en institution, organisation eller forening, som enten er offentlig, offentligt støttet eller har et almennyttigt formål.
  • Det arbejde, den dømte skal udføre, skal være meningsfyldt, men må ikke være arbejde, som ellers ville blive udført af lønnet arbejdskraft.
  • Arbejdet, som den dømte skal udføre, må ikke skabe profit.
  • Arbejdspladsen skal godkendes af det lokale arbejdsmarkedskontor.

Det er gratis at være samfundstjenestested, og den dømte skal ikke have løn.