Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Tilsyn > Dømt til behandling

Dømt til behandling

KiF koordinerer samarbejdet mellem de forskellige myndigheder, når en person er dømt til behandling eller en anden psykiatrisk foranstaltning.

En person straffes ikke for en kriminel handling, hvis vedkommende var utilregnelig på gerningstidspunktet på grund af sindssygdom eller lignende. I stedet vil retten normalt beslutte, at der idømmes en psykiatrisk særforanstaltning, der skal forebygge lovovertrædelser i fremtiden.

Tre typer af behandlingsdomme

De psykiatriske særforanstaltninger kan inddeles i tre hovedgrupper:

  • Anbringelse i psykiatrisk afdeling, hvor den dømte indlægges på en (rets)psykiatrisk afdeling og ikke kan udskrives, før retten ændrer beslutningen. En særlig variant er dom til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse, der anvendes over for meget farlige, psykisk syge personer.
  • Behandling i psykiatrisk afdeling, hvor den dømte indlægges på en psykiatrisk afdeling. Herefter er det overlægen, der beslutter, om patienten kan udskrives til ambulant behandling (og tilsyn af kriminalforsorgen)
  • Ambulant behandling ved psykiatrisk afdeling, hvor den dømte er forpligtet til at møde til behandling i det omfang, der bestemmes af overlægen (og tilsyn af kriminalforsorgen)

Samarbejde mellem myndigheder

Flere myndigheder er involveret i arbejdet med foranstaltningsdømte/behandlingsdømte, nemlig kriminalforsorgen, psykiatrien, statsadvokaten, kommunen og eventuelt bostedet, hvis den dømte bor der. Kriminalforsorgen er koordinerende og formidlende instans mellem den psykiatriske afdeling, kommunen, bostedet og statsadvokaten.

Tilsyn med foranstaltningsdømte/behandlingsdømte

Tilsyn med behandlingsdømte har samme formål som tilsyn med andre tilsynsklienter. Tilsynsmyndigheden skal dog særligt være opmærksom på, om der er ændringer i den dømtes psykiske tilstand, herunder om den dømte er i risiko for at begå kriminalitet.