Gå til indhold

Vestre Fængsel

Luftfoto af Vestre Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Vestre Fængsel er med sine 506 pladser Danmarks største arresthus. Institution Københavns Fængsler, som Vestre Fængsel hører under, har ca. 7000 indsættelser hvert år. Langt de fleste indsatte er varetægtsfængslede, som venter på at få behandlet deres sag i retten.

Vestre Fængsel er bygget som en korsformet panoptisk 4-etagers bygning, og det stod færdigbygget i 1895. Fængslet har gennemgået forskellige udvidelser igennem årene. Blandt andet er de kendte klassiske tremmer for vinduerne blevet fjernet.

Vestre Fængsel har fire fløje: mandlige fællesskabsfløje, en kvindeafdeling samt Vestre Hospital. I midten af korsbygningen er centralfløjen, hvor skolen, kirken, biblioteket og institutionens administration er placeret.

Vestre Fængsel hører under Institution Københavns Fængsler, som også består af Polititorvets Arrest og Blegdamsvejens Arrest. Institutionschefen er Lea Bryld.

Læs Tilsynsrapport for Vestre Fængsel og Resumé af påbud.

Der tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning samt undervisning i almindelige boglige fag.

  • FVU læsning og matematik, IT, engelsk, samfundsfag m.fl. og forskellige kreative fag.
  • AMU-undervisning inden for fagene fødevarehygiejne, engelsk, konfliktløsning.
  • Cellearbejde og værkstedsarbejde (internt og eksternt samarbejde) – montage og fængslets egenproduktion af Made by Prisoners produkter.

Misbrugsbehandling – forbehandling og motivation – Projekt over Muren. Derudover findes et visitationsprojekt på matriklen – Projekt Menneske.

Projekt Over Muren tilbyder behandling til alle indsatte i Københavns Fængsler, der har et selvoplevet misbrug af stoffer eller alkohol, og et ønske om at nedsætte eller stoppe dette.

Indsatte, der er i karantæne på grund af Covid-19, kan ikke modtage besøg.

I forbindelse med besøg beder vi dig om at:

  • mærke efter, om I oplever sygdomstegn, inden I kommer på besøg. I tilfælde af selv lette forkølelsessymptomer skal I ikke møde frem til besøg.
  • sørge for, at jeres tøj er nyvasket.
  • vaske jeres hænder grundigt, inden I kommer på besøg.

Ved alle besøg og indlevering af effekter til indsatte, skal du fremvise gyldig billedlegitimation som pas, kørekort, opholdstilladelse eller borgerkort. Billedet på legitimationen skal være vellignende. Børn under 12 år skal fremvise gyldigt sygesikringsbevis.

OBS! Mobil app kørekort er ikke gyldigt billedlegitimation på Vestre Fængsel.

I ønskes et godt besøg!

Besøgstilladelse
Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Ansøgningsskema kommer fra den indsatte og sendes i udfyldt stand til fængslet, mærket “Besøgsafdelingen”.

Tidsbestilling
Mandag-torsdag: kl. 09:30-14:00 på tlf. 7255 5221.

Afbud: tlf. 7255 5224

Besøgsafvikling
Mandag til torsdag
kl. 15:00-16:30
kl. 16:00-17:30
kl. 17:00-18:30
kl. 18:00-19:30

Søndag
kl. 09:30-11:00
kl. 10:30-12:00
kl. 11:30-13:00
kl. 12:30-14:00
kl. 13:30-15:00
kl. 14:30-16:00

Indlevering
Mandag-torsdag: kl. 08:00-19:00
Søn- og helligdage: kl. 09:00-15:00

Der kan indleveres tøj og sko til indsatte. Tøj og sko modtages gerne i lukkede sække eller poser. Kufferter og tasker modtages ikke.

Dvd:
Originale DVD film kan indleveres i originalemballage mod fremvisning af kvittering.
Titel skal fremgår af kvitteringen.

CD:
Originale CD’er kan indleveres i originalemballage mod fremvisning af kvittering.
Titel skal fremgå af kvitteringen.

DVD/CD fra accord modtages ikke længere i fængslet.

OBS: Indsatte må have 30 DVD/CD på cellen.
Indleveres mere end 30 DVD/CD lægges disse på depot til løsladelse.
Det er ikke muligt for indsatte at bytte DVD/CD fra depot.

Tidsbestilling til Særligt Sikret Afdeling
Mandage mellem kl 12:00-15:00 på tlf. 72 55 53 01

Besøgsafvikling i Særligt Sikret Afdeling
Mandag til torsdag:
Kl 15:15-16:15 og Kl 17:15-18:15
Søndag:
10:00-11:00 og 13:00-14:00

Besøg fra udlandet
Besøg af pårørende fra udlandet kan foregå mellem 9-17, Søndag mellem 10-15.
Fredag og lørdag er der lukket.
Her kræves ikke besøgstilladelse, men den besøgende skal på forhånd indsende en ren straffeattest fra hjemlandet, skrevet på engelsk eller et skandinavisk sprog. Man skal bestille tid, før man rejser til Danmark og ved besøget forevise pas, og billet på indrejsen til Danmark.

Forsvarerbesøg
Forsvarere kan møde uanmeldt i Besøgscenteret for at besøge deres klienter. Husk at medbringe eventuelle ombeskikkelser eller fuldmagter.

Forsvarere kan også booke tid til at besøge deres klienter. Rummene kan bookes i tidsrummet: mandag-torsdag: kl. 8.00-18.00, fredag: kl. 8:15-17.00.

Forsvarere kan ringe mandag-fredag: kl. 9.00-13.00 på telefon 7255 1323 og bestille tid. Der kan bestilles besøg til den følgende dag og en uge frem. Aflysning sker på samme telefonnummer. Dog skal aflysninger samme dag ske til indleveringen på 7255 5224.

Bookingen foregår på timebasis og højst 2 klienter pr. time.

Beskikkede forsvarere kan få telefonisk kontakt til deres klienter via 7255 5000 eller med brev til fængslets postadresse.

Beskikkede forsvarere kan få parkeringstilladelse i besøgets varighed. Tilladelsen udlånes fra Besøgscenteret.

Forsvarerbesøg i Særligt Sikret Afdeling
Grundet begrænset antal møderum i den Særligt Sikret Afdeling, vejledes forsvarere til altid at booke besøg på tlf. 72 55 53 01. Telefonbooking kan ske i følgende tidsrum:

Mandag-fredag kl. 10:30-18:30
Lørdag lukket
Søndag kl. 10:30-15:30

Tider for forsvarerbesøg er mandag-torsdag 10:00-18:00.
Der er lukket alle fredage i juli og august.

Åbningstider
(fremmøde senest 30 minutter før lukketid)
Mandag-torsdag: kl. 08:15-19:15
Fredag: kl. 08:15-17:00
OBS: Der er lukket alle fredage i Juli og August 2021
Søn- og helligdage: kl. 10:00-15:45
(seneste fremmøde kl. 15:00)

Hvis en klient har besøgskontrol, skal den besøgende kontakte politiets sagsbehandler for besøgsgodkendelse.

Herefter skal den besøgende kontakte ’Besøgskontrollen’ på tlf. 35 21 92 94 eller mail: kbh-vf@politi.dk og bestille en besøgstid. Telefontiden er mandag-fredag kl. 09.00-11.00.

Besøgstider ved besøgskontrol på Vestre Fængsel: Mandag-torsdag kl. 08.45-09.45, kl. 10.15-11.15, kl. 12.00-13.00 og kl. 13.30-14.30.

Besøgstider ved besøgskontrol i Særligt Sikret Afdeling
Mandag til torsdag:
08:45-09:45

Besøgstider til Blegdamvejens Arrest skal aftales.

Ændringer omkring besøg skal oplyses til besøgskontrollen senest kl. 9.00 hverdagen før besøget.

Højst 2 besøgende (2 voksne eller 1 voksen og 1 barn).

Det kræver samtykke/fuldmagt fra forældremyndighedsindehaverne, når børn (0 til 17 år) skal på besøg. Fuldmagt kan gives skriftligt eller på mail, og der må påregnes kontrolopkald.

Besøgende i  alderen 0 til 17 år skal ledsages af en voksen. For unge i alderen 15-17 år kan der i helt særlige tilfælde gives tilladelse til besøg uden ledsager.

Husk gyldig billedlegitimation med vellignende foto (pas, kørekort, opholdstilladelse eller borgerkort). Andre former for legitimation er ikke gyldigt. Børn under 10 år kan få adgang ved at fremvise sygesikringsbevis.

Postadresse til indsatte:

Klientens fulde navn
Fødselsdato
Postbox 701
2450 – København SV

Breve vil blive åbnet af personalet i indsattes påsyn.

Overførsel af penge

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du som minimum anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, gerne indsatnr., afdeling og navn på afsender.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:
Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142338.

Ved indbetalinger fra udlandet:
Swift: DABADKKK, IBAN Dk8202164069142338

Kan indsatte ikke identificeres, vil pengene blive placeret på en midlertidig konto, og hvis muligt returneret til afsender.

Mail om  indbetalinger, der ikke er registreret på indsattes konto

Vestre Hospital

Kriminalforsorgens landsdækkende sygehus Vestre Hospital (VH), er placeret på Københavns Fængsler.

VH er sygeafdeling for Københavns Fængsler og modtager også  klienter fra arresthuse og fængsler til pleje og behandling. VH bruges også til efterbehandling af klienter, der har været indlagt på civilt sygehus. Der er en fast stab af læger og sygeplejersker tilknyttet afdelingen/fængslet. Hertil er der tæt samarbejde med diverse speciallægekonsulenter.

Sundhedspersonale

Pårørende med behov for kontakt til sundhedspersonale, fx ved oplysninger om medicinsk behandling, kan ringe til  lægesekretærerne mellem 08:00-16:00 på hverdage.

Der kan ikke indleveres medicin, kontaktlinser og andet, uden at der foreligger en konkret aftale med sygeplejerske om dette.

Lægesekretærer:  tlf. 7255 5322/5323

På Københavns Fængsler har vi to børneansvarlige, som indsatte og pårørende kan kontakte De børneansvarliges rolle er at hjælpe de indsatte med at beholde en god relation til deres børn og sørge for gode vilkår for besøg og kontakt.

Mail til de børneansvarlige

Vi har besøgsrum, der er specielt indrettet til besøg med børn, bl.a.  med bamser og legetøj til de mindste, spil og tv. Lejlighedsvis er der også forskellige arrangementer for familien og børnene, for eksempel bagedage.

Fotobøger

Indsatte med børn kan lave fotobøger med billeder fra hverdagen. De børneansvarlige kan tage et billede af den indsatte i sit opholdsrum, således børnene kan se, hvordan deres forælder bor nu. Fotobøgerne kan være gode, når man skal have en samtale i gang med børnene.

Godnathistorier

Den indsatte kan indtale godnathistorier på en cd og sende til sit barn. Barnet kan så afspille godnathistorien hjemme, når de savner mor eller far og har behov for at høre deres stemme.

Foto- og malebøger

I tre foto- og malebøger kan børnene se fotos fra tre dele af Københavns Fængsler.

Her bor jeg nu – Vestre Fængsel

Fængslets centralkøkken producerer cirka 620.000 måltider mad om året.

200.000 årlige overnatninger
752 meter ringmur
500 medarbejdere

Pårørendelinjen

Er du pårørende til en af vores klienter, kan du ringe anonymt til en socialrådgiver i kriminalforsorgen. Her kan du få gode råd og vejledning om regler og rettigheder.

Ring på tlf. 7026 0406
Telefontid: mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00. Søndag kl. 12.00-16.00.