Gå til indhold

Ungekriminalforsorgen København

Ungekriminalforsorgen i København har 15 medarbejdere tilknyttet med forskellige socialfaglige uddannelsesbaggrunde. Ungekriminalforsorgens målgruppe er børn og unge mellem 10-17 år, som enten er mistænkt eller dømt for at have begået personligfarlig eller grovere kriminalitet.

Kerneopgaven i Ungekriminalforsorgen er at føre tilsyn og kontrol med den unges forbedringsforløb og/eller straksreaktion, som fastsættes af Ungdomskriminalitetsnævnet på baggrund af den unges individuelle behov for støtte. Efter nævnets afgørelse bliver barnet/den unge tilknyttet en ungetilsynsførende fra Ungekriminalforsorgen, som afholder tilsynssamtaler med barnet/den unge og forældre, samt kontrollerer at de foranstaltninger som Ungdomskriminalitetsnævnet har fastsat bliver iværksat af kommunen og overholdt af barnet/den unge.

Formålet med Ungekriminalforsorgen er at få børn og unge ud af kriminalitet og tilbage i trivsel, hvor de bliver understøttet i en kriminalitetsfri tilværelse gennem en helhedsorienteret indsats.

Du kan kontakte Ungekriminalforsorgen København på vagttelefonen 72 55 53 21 mandag-fredag mellem kl. 09:00-12:00.

Åbningstider:

Mandag: 09:00-15:00
Tirsdag: 09:00-18:00
Onsdag: 09:00-15:00
Torsdag: 09:00-15:00
Fredag: 09:00-13:30