Gå til indhold

Udlændingecenter Ellebæk

Luftfoto af Ellebæk Udlændingecenter

Udlændingecenter Ellebæk ligger i Nordsjælland mellem Allerød og Birkerød. Det er etableret i bygninger, som tidligere har været en del af Sandholm Kaserne, og er nabo til Center Sandholm.

Udlændingecenteret har 136 pladser og modtager udlændinge frihedsberøvet efter udlændingelovens regler. De indsatte i udlændingecenteret er således som udgangspunkt ikke frihedsberøvet på grund af kriminalitet, men på grund af forhold relateret til udlændingeloven.

Centeret modtager både mandlige og kvindelige indsatte. De kvindelige indsatte er indkvarteret i en separat bygning.

Udlændingecenter Ellebæk blev etableret i 1989 og er udvidet flere gange siden, idet flere bygninger er taget i brug, ligesom der er bygget nyt.

Ellebæk hører under Udlændingeinstitution Ellebæk og Sjælsmark, som også omfatter Udrejsecenter Sjælsmark.

Institutionschefen er Charlotte Elisabeth Aagaard.

Grundet Covid-19 og gældende sundhedsmæssige anbefalinger er der en række begrænsninger, som fremgår nedenfor.

Frihedsberøvede, der er i karantæne på grund af Covid-19, kan ikke modtage besøg.

Alle besøgende skal fra den 1. oktober 2020 anvende mundbind på institutionens område – med undtagelse af, når man opholder sig i besøgsrummet.

Der skal således anvendes mundbind, når man bevæger sig uden for besøgsrummet.

Besøgende skal selv medbringe mundbind.

Besøgende skal fremvise et af følgende:

  • Coronapas
  • negativ test der er mindre end 72 timer gammel, eller
  • positiv coronatest, der er mere end to uger gammel, men ikke ældre end tolv uger.

I forbindelse med besøg beder vi dig om at:

  • mærke efter, om I oplever sygdomstegn. I tilfælde af selv lette forkølelsessymptomer skal I ikke møde frem til besøg.
  • sørge for, at jeres tøj er nyvasket.
  • vaske jeres hænder grundigt, inden I kommer på besøg.

I vil blive bedt om at vaske og spritte hænder under besøget ved opstillede spritstationer og i øvrigt følge personalets anvisninger.

Som pårørende har du selv et ansvar for at overholde disse punkter, så vi i fællesskab minimerer smitterisiko.

Ved alle besøg og indlevering af genstande skal alle fremvise gyldig billedlegitimation som pas, kørekort, opholdstilladelse eller borgerkort. Billedet på legitimationen skal være vellignende.

I ønskes et godt besøg!

Besøgstilladelse

Før du kan besøge en frihedsberøvede, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Den frihedsberøvede bestiller selv tid og meddeler det til de besøgende.

Besøgstider

Mandag og fredag:
kl. 14.15-15.45
kl. 17.00-18.30

Tirsdag, onsdag og torsdag:
kl. 17.00-18.30

Weekend- og helligdage:
kl. 10.15-11.45
kl. 14.15-15.45
kl. 17.00-18.30

Afbud på tlf. 72 55 79 00

Indlevering af genstande

Mandag til fredag: kl. 16.00-18.00
Weekend- og helligdage: kl. 09.30-11.30 og 16.00-18.00.

Postadresse til frihedsberøvede

Den frihedsberøvedes fulde navn
Fødselsdato
Ellebæk 13A
3460 – Birkerød

Breve vil blive åbnet af personalet i den frihedsberøvedes påsyn.

Overførsel af penge

Hvis du vil indbetale penge til frihedsberøvede, skal du bruge kriminalforsorgens indbetalingsløsning.

Til og med den 7. oktober 2021 kan du også benytte kontooverførsel, når du vil sende penge til frihedsberøvede. Du skal som minimum anføre vedkommendes fulde navn, cpr-nummer og navn på afsender.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:
Reg.nr: 0216, kontonummer: 4069142362.

Ved indbetaling fra udlandet
Swift: DABADKKK, IBAN: DK1602164069142362

Kan den frihedsberøvede ikke identificeres, vil pengene blive placeret på en midlertidig konto, og hvis muligt returneret til afsender.

Udlændingecenteret har 136 pladser og modtager udlændinge, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens regler.

30 nationaliteter
136 pladser
9 procent af indsatte er kvinder