Udlændingecenter Ellebæk

Udlændingecenter Ellebæk ligger i Nordsjælland mellem Allerød og Birkerød. Det er etableret i bygninger, som tidligere har været en del af Sandholm Kaserne, og er nabo til Center Sandholm.

Udlændingecenteret har 136 pladser og modtager udlændinge frihedsberøvet efter udlændingelovens regler. De indsatte i udlændingecenteret er således som udgangspunkt ikke frihedsberøvet på grund af kriminalitet, men på grund af forhold relateret til udlændingeloven.

Centeret modtager både mandlige og kvindelige indsatte. De kvindelige indsatte er indkvarteret i en separat bygning.

Udlændingecenter Ellebæk blev etableret i 1989 og er udvidet flere gange siden, idet flere bygninger er taget i brug, ligesom der er bygget nyt.

Ellebæk hører under Udlændingeinstitution Ellebæk og Sjælsmark, som også omfatter Udrejsecenter Sjælsmark.

Besøg

De frihedsberøvede i Udlændingecenter Ellebæk, kan normalt modtage besøg, så ofte som forholdene tillader det. Der må højst være 3 besøgende over 15 år. Børn under 15 år skal være ledsaget af en voksen.

Alle voksne skal medbringe billedlegitimation, som på forlangende skal forevises før/efter hvert besøg.

Den frihedsberøvede bestiller selv tid og meddeler denne til de besøgende.

Besøgstider

Hverdage kl. 14.15-16.00, 16.30-18.00 og 18.30-19.45.

Lør- og søndag 10.30-12.00, 14.15-16.00, 16.30-18.00 og 18.30-19.45.

Afbud på tlf. 72 55 79 00

Udlændingecenteret har 136 pladser og modtager udlændinge, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens regler.

30 nationaliteter
136 pladser
9 procent af indsatte er kvinder