Gå til indhold

Søbysøgård Fængsel

Billede af Søbysøgaard Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Søbysøgård Fængsel er et åbent fængsel med plads til 144 afsonere. Fængslet har også  en lukket afdeling 42 pladser.

I Søbysøgårds åbne fængsel er der tre almindelige fællesskabsafdelinger med plads til 33-38 indsatte på hver. Afdeling D er en uddannelsesafdeling med plads til 27 indsatte. Afdeling Figaro er tilknyttet uddannelsesafdelingen.

Den lukkede afdeling er opdelt i fire mindre fællesskabsafdelinger. En af dem er en uddannelsesafdeling, og en af dem er en ungeafdeling med plads til syv indsatte mellem 15 og 17 år.

Søbysøgård Fængsel hører under Institution Midtfyn, som også omfatter Ringe Fængsel og Pension Kværndrup. Institutionschefen er Lars Skjødt Vinther.

Læs Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for den åbne afdeling i Søbysøgård Fængsel.

Læs Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for den lukkede afdeling i Søbysøgård Fængsel.

Fængslets beskæftigelse består af:

Økologisk landbrug: Der drives ca. 200 ha. jord med hovedsagelig grovfoderproduktion, kun ca. 30 ha. er til salgsafgrøder.
Landbruget producerer foder til dyrene, opsætning samt vedligehold af indhegninger, diverse markarbejde, vedligehold af bygninger og maskiner samt renholdelse af udenomsarealer som fx beskæring af de levende hegn.
Landbruget er godkendt som praktikplads, hvis man påtænker en form for uddannelse.

Økologisk gartneri: I væksthusene dyrkes økologiske krydderurter m.v. Derudover har gartneriet et madværksted, som producerer marmelade, pesto, salte m.v. Desuden rummer gartneriet et kartoffelværksted, hvor kartofler og andre rodfrugter renses, sorteres og vaskes, skrælles og forkoges. Gartneriet fremstiller fødevarer til eget forbrug i kriminalforsorgen og til markedet som helhed.

Øvrig beskæftigelse: Fængslet beskæftiger derudover indsatte med snedkerarbejde, træarbejde, malerarbejde og park- og vedligehold samt rengøring af fængslets afdelinger og fælleskontorer.

Der undervises i forskellige fag på FVU- og AVU-niveau, ordblindeundervisning og VUC.

I fængslets kompetencecenter har indsatte mulighed for at blive afklaret og vælge forløb, der passer til den enkeltes kompetenceniveau.

Der tilbydes målrettet misbrugsbehandling til indsatte med behov for det.

Fængslet tilbyder undervisning i kognitive adfærdsprogrammer og Anger Management.

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg.

Tidsbestilling

Åben og lukket afdeling: Det er den indsatte selv, som sender besøgsanmodningen ud til de pårørende, som ønskes besøg af.

Besøgstid

Åben afdeling: Lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00-16.00.
Besøgende kan kun møde ind til besøg i tidsrummet 09.00 – 10.30 eller kl. 12.00 – 13.30.

Den lukkede afdeling:
Hverdage mandag, onsdag og torsdag kl. 15.30-18.30.
Lørdag, søndag og helligedage kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-15.00.
Såfremt der er plads, kan der bookes dobbeltbesøg i tidsrummet 10.00-15.00.

Der kan bookes 8 timers besøg i et alm. Besøgsrum, men kun i weekender og på Helligdage. Det kræver en særlig godkendelse.

Besøgslejligheden kan bookes for 23 timer eller 47 timer ad gangen. Det kræver en særlig godkendelse.

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du som minimum anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, gerne også indsatnr., afdeling og navn på afsender.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank: Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142524.

De er ca. 100 medarbejdere på Søbysøgård Fængsel. Størstedelen er fængselsbetjente.

Billede af Søbysøgaard Fængsel
144 åbne pladser
42 lukkede pladser
100 medarbejdere

Museet på Søbysøgård blev etableret i 1983 i forbindelse med fængslets 50 års jubilæum. På museet på Søbysøgård kan du opleve effekter fra fængslet gennem tiden.

Klik på pilen og læs mere om museet i brochuren. Du kan også se, hvordan du bestiller en rundvisning i museet.

 

Læs mere