Søbysøgård Fængsel

Søbysøgård Fængsel er et åbent fængsel med plads til 144 afsonere. Fængslet har også  en lukket afdeling 42 pladser.

I Søbysøgårds åbne fængsel er der tre almindelige fællesskabsafdelinger med plads til 33-38 indsatte på hver. Afdeling D er en uddannelsesafdeling med plads til 27 indsatte. Afdeling Figaro er tilknyttet uddannelsesafdelingen.

Den lukkede afdeling er opdelt i fire mindre fællesskabsafdelinger. En af dem er en uddannelsesafdeling, og en af dem er en ungeafdeling med plads til syv indsatte mellem 15 og 17 år.

Søbysøgård Fængsel hører under Institution Midtfyn, som også omfatter Ringe Fængsel og Pension Kværndrup. Institutionschefen er Lars Skjødt Vinther.

Arbejde

Fængslets beskæftigelse består af:

Økologisk landbrug: Der drives ca. 200 ha. jord med hovedsagelig grovfoderproduktion, kun ca. 30 ha. er til salgsafgrøder.
Landbruget producerer foder til dyrene, opsætning samt vedligehold af indhegninger, diverse markarbejde, vedligehold af bygninger og maskiner samt renholdelse af udenomsarealer som fx beskæring af de levende hegn.
Landbruget er godkendt som praktikplads, hvis man påtænker en form for uddannelse.

Økologisk gartneri: I væksthusene dyrkes økologiske krydderurter m.v. Derudover har gartneriet et madværksted, som producerer marmelade, pesto, salte m.v. Desuden rummer gartneriet et kartoffelværksted, hvor kartofler og andre rodfrugter renses, sorteres og vaskes, skrælles og forkoges. Gartneriet fremstiller fødevarer til eget forbrug i kriminalforsorgen og til markedet som helhed.

Øvrig beskæftigelse: Fængslet beskæftiger derudover indsatte med snedkerarbejde, træarbejde, malerarbejde og park- og vedligehold samt rengøring af fængslets afdelinger og fælleskontorer.

Uddannelse

Der undervises i forskellige fag på FVU- og AVU-niveau, ordblindeundervisning og VUC.

I fængslets kompetencecenter har indsatte mulighed for at blive afklaret og vælge forløb, der passer til den enkeltes kompetenceniveau.

Behandling

Der tilbydes målrettet misbrugsbehandling til indsatte med behov for det.

Fængslet tilbyder undervisning i kognitive adfærdsprogrammer og Anger Management.

Besøg

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg.

Ansøgning åben afdeling
Ansøgning lukket afdeling

Samtykkeerklæring ved besøg af børn under 18 år
Samtykkeerklæring ved uledsaget besøg af 15-18-årige

Ansøgning om telefonkontakt – English version
Ansøgning om telefonkontakt – Dansk version

Tidsbestilling

Åben afdeling: Den indsatte booker selv besøg ved afdelingspersonalet.

Lukket afdeling: Hverdage mandag, onsdag og torsdag kl. 10.00–12.00 samt lørdag og søndag kl. 10.00-12.00 på tlf. 7255 3827

Besøgstid

Åben afdeling: Lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00-16.00.

Den lukkede afdeling:
Hverdage mandag, onsdag og torsdag kl. 15.30-18.30.
Lørdag, søndag og helligedage kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-15.00.
Såfremt der er plads, kan der bookes dobbeltbesøg i tidsrummet 10.00-15.00.

Der kan bookes 8 timers besøg i et alm. Besøgsrum, men kun i weekender og på Helligdage. Det kræver en særlig godkendelse.

Besøgslejligheden kan bookes for 23 timer eller 47 timer ad gangen. Det kræver en særlig godkendelse.

Overførsel af penge til indsat

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du som minimum anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, gerne også indsatnr., afdeling og navn på afsender.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank: Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142524.

De er ca. 100 medarbejdere på Søbysøgård Fængsel. Størstedelen er fængselsbetjente.

144 åbne pladser
42 lukkede pladser
100 medarbejdere

Museet på Søbysøgård blev etableret i 1983 i forbindelse med fængslets 50 års jubilæum. På museet på Søbysøgård kan du opleve effekter fra fængslet gennem tiden.

Klik på pilen og læs mere om museet i brochuren. Du kan også se, hvordan du bestiller en rundvisning i museet.