Gå til indhold

Sdr. Omme Fængsel

Luftfoto af Sdr. Omme Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Sdr. Omme Fængsel er et åbent fængsel med plads til 222 indsatte, fordelt på fællesskabsafdelinger, en uddannelsesafdeling, to behandlingsafdelinger samt en halvåben afdeling.

Fængslets areal er på ca. 964 ha. Der er 465 ha er under plov og ca. 350 ha plantage, resten er hede, overdrev og læhegn. Den samlede bygningsmasse udgør 38.000 under tag.

Sdr. Omme Fængsel hører under Institution Sønder Omme, der også omfatter Pension Lyng. Institutionschefen er Thorsten H. Laursen.

Læs Tilsynsrapport for Sdr. Omme Fængsel

De indsatte kan være beskæftiget inden for landbrug, skovbrug, gartneri, køkken og bygningsvedligeholdelse.

Der er mulighed for undervisning i dansk, matematik, IT og andre fag via selvstudier.

Der er også mulighed for at tage en EUD uddannelse inden for landbrug samt AMU kurser af kortere varighed inden for bygningsvedligehold.

På fængslet er der mulighed for at modtage døgn- og ambulantbehandling inden for stof- og alkoholmisbrug.

 

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg.

Tidsbestilling

Indsatte skal bestille tid senest tre dage før besøget.

Besøgstider

Almindelige fællesskabsafdelinger:
Mandag-tirsdag kl. 16-20, onsdag-fredag kl. 15-20, lørdag kl. 10-20, søndag kl. 10-18
Halvåben afdeling:
Mandag-fredag kl. 16-20, lørdag-søndag kl. 10-18
Behandlingsafdeling:
Mandag-onsdag kl. 16-20, fredag kl. 16-20, lørdag-søndag kl. 10-18

Udgang

Hvis den indsatte skal have udgang, skal fængslet have en bekræftelse om udgang fra den eller de personer, som den indsatte ønsker udgang til.

Hent bekræftelse til udgang

Løsladelse

Hvis du skal løslades, skal fængslet have en bekræftelse af, at du kan tage ophold på en bopæl.

Hent adressebekræftelse til løsladelse

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du som minimum anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, gerne indsatnr., afdeling og navn på afsender.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank: Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142559.

Indsatte må ikke være i besiddelse af kontanter. Det er ikke muligt af aflevere kontanter i fængslet ved besøg.

Der er ansat ca. 120 medarbejdere i Sdr. Omme Fængsel. Udover en halvåben afdeling og tre fællesskabsafdelinger er der en uddannelsesafdeling, to behandlingsafdelinger, en modtagelsesafdeling og en arrestafdeling.

Luftfoto af Sdr. Omme Fængsel
222 pladser
27 uddannelsespladser
120 medarbejdere