Gå til indhold

Renbæk Fængsel

Luftfoto af Renbæk Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Renbæk Fængsel ligger i Sønderjylland 10 km øst for Skærbæk. Der er 204 pladser, heraf 134 åbne fængselspladser og 70 lukkede pladser. Fængslet modtager afsonere fra hele landet. I det åbne fængsel modtages især afsonere fra Syd- og Sønderjylland.

Dømte, der skal afsone i den åbne del af fængslet, begynder deres afsoning i Afdeling 5. Her er man de første 7-14 dage, mens der bliver lavet plan for afsoningen, uddannelse, behandling m.v. Først derefter kommer man til den afdeling, man skal afsone på.

Fængslets historie går tilbage til 1930’erne, hvor det husede statens ungdomslejr, inden det i 1946 blev konverteret til et åbent statsfængsel.

Renbæk fængsel hører under Institution Sydvestjylland, der også omfatter Esbjerg Arrest og KiF Esbjerg.

Stillingen som institutionschef varetages midlertidigt af institutionschef Anne Therkelsen.

Der er mange muligheder for arbejde i Renbæk Fængsel: Økologisk landbrug, økologisk skovbrug, træindustri, legepladsproduktion, metalværksted, vedligeholdelse og rengøring.

Det er muligt at forbedre de faglige kompetencer på fængslets interne skole, hvor der undervises i på grundskole-niveau i dansk, matematik, engelsk mm. (FVU), og almen voksenundervisning (AVU).

Der udbydes også praksisnære AMU-kurser i flere brancher, eksempelvis stillads.

Hvis det er foreneligt med afsoningen, er der mulighed for frigang til undervisning uden for fængslet.

Renbæk Fængsel tilbyder ambulant behandling med individuelle samtaler samt gruppeforløb.

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg.

Fuldmagt til unge mellem 15 og 18

Tidsbestilling og afbud

Tlf. 72 55 31 00

Besøgstider

Åbent afsnit
Lør-, søn- og helligdage: kl. 09.30-16.30

Lukket afsnit

Mandag og fredag: kl. 11.30-13.00, 14.00-15.30 og 16.30-18.00.
Lør-, søn – og helligdagene: kl. 09.00-10.30, 11.30-13.00, 14.00-15.30 og 16.30-18.00.

Godkendelse til telefon – lukket afsnit

Hvis den indsatte skal kunne ringe til dig, skal du først godkendes til telefonkontakt. Hent ansøgningsskema nedenfor.

Ansøgning om telefongodkendelse

Mad og drikke
Der er som besøgende pr. 1. maj 2021 ikke mulighed for at medbringe mad eller andre nydelsesmidler, ej heller tobak/cigaretter, ved besøg i fængslet. Det er den indsatte, der er vært og står for evt. forplejning ved besøget.

Undtaget heraf er mælkeerstatning og babymad i lukket ubrugt emballage, når der medbringes et lille barn ved besøg. Der tillades:

  • Mælkeerstatning i brik
  • Mad eller grød på tube
  • Mad eller grød på glas

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du som minimum anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, gerne indsatnr., afdeling og afsenders navn.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:
Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142656.

Penge skal indbetales ved bankoverførsel og må ikke sendes kontant.

 

 

300 hektar
204 pladser
100 medarbejdere