Pension Skejby

På Pension Skejby bor især dømte, der afsoner den sidste del af deres straf, eller som er i tilsyn. Pensionen har plads til i alt 27 beboere, hvor af knap 40 procent af pensionens pladser er stillet til rådighed for personer, der ikke har overtrådt straffeloven, såkaldte minusklienter. Pensionen modtager beboere i udslusningen fra hele landet, men primært personer med tilknytning til Aarhus og omegn.

Opholdet på kriminalforsorgens pensioner er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle pensioner modtager såvel kvinder som mænd, og på nogle pensioner kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn. Det er frivilligt at være på en pension, hvis man ikke ønsker at bor der, kan man vende tilbage til fængslet.

Formålet ved udslusningen er at støtte og hjælpe den enkelte med at skabe en situation, der gør hende/ham bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Pension Skejby hører under Institution Østjylland, som også omfatter Aarhus Arrest, KiF Aarhus, Ungekriminalforsorgen Aarhus, Randers Arrest og Silkeborg Arrest. Institutionschefen er Per Thun Holst.

Uddannelse, arbejde og behandling

Alle beboere deltager i arbejde eller uddannelse på eller uden for pensionen. Beboerne deltager også i forskellige programmer, der skal lede til et liv uden kriminalitet. Beboerne kan derfor få hjælp og støtte til at finde bolig, genoptage kontakten til familie, finde et job eller en praktikplads, komme i gang med en uddannelse, få styr på mulig gæld og det månedlige budget, og få sociale færdigheder, så man bedre kan begå sig i forskellige sociale sammenhænge.

Pensionen Skejby arbejder med ADL træning (almindeligt daglig liv). Metodisk benytter pensionen de pædagogiske- og de psykologiske fagkundskaber som virker og optimerer processen vedrørende udslusning samt skaber de forandringer, der skal til for at leve et liv uden kriminalitet efter et fængselsophold. I fritiden på pensionen er der mulighed for at bruge forskellige værksteder til kreativ aktivitet. Pensionen ejer også en fiskekutter.

Besøg

Besøg aftales med personalet løbende.

Ikke-dømte blev optaget som beboere på pensionen i 1973.

1969 blev pensionen indviet
27 beboere
17 ansatte