Gå til indhold

Pension Engelsborg

Billede af Pension Engelsborg

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

På Pension Engelsborg bor især dømte, der afsoner den sidste del af deres straf, eller som er i tilsyn. Pensionen har plads til 22 beboere, som er i et udslusningsforløb. Desuden er der plads til fem familier i pensionens familiehusprojekt. Der vil derfor ikke være nogen beboere med en dom, der relaterer sig til børn. Pensionen har et tæt samarbejde med Lyngby jobcenter. Familiehusprojektet har et tæt samarbejde med relevante børne- og familieafsnit.

Opholdet på kriminalforsorgens pensioner er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle pensioner modtager såvel kvinder som mænd. Det er frivilligt at være på en pension, og hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

Formålet ved udslusningen er at støtte og hjælpe den enkelte med at skabe en situation, der gør hende/ham bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Pension Engelsborg hører under Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne, som også omfatter Pension Brøndbyhus, KiF Bornholm, Bornholm Arrest, KiF Glostrup, Hillerød Arrest, Frederikssund Arrest, KiF Hillerød, KiF Færøerne, Tórshavn Arrest, KiF København og Ungekriminalforsorgen København. Institutionschefen er Rikke Jørgensen.

Alle beboere deltager i arbejde eller uddannelse på eller uden for pensionen. Beboerne deltager også i forskellige programmer, der skal lede til et liv uden kriminalitet. Beboerne kan derfor få hjælp og støtte til at finde bolig, genoptage kontakten til familie, finde et job eller en praktikplads, komme i gang med en uddannelse, få styr på mulig gæld og det månedlige budget, og få sociale færdigheder, så man bedre kan begå sig i forskellige sociale sammenhænge.

Personalet består af døgnmedarbejdere med blandet faglig baggrund såsom socialrådgivere, pædagoger, lærer og fængselsbetjente. Desuden er der en administrativ medarbejder, en leder og en familiebehandler.

Pensionen kan besøges på hverdage efter klokken 14.30.

Telefon 72 55 77 85 og 72 55 77 86

Pension Engelsborg er et af de to steder i Danmark i Danmark, hvor der kan afsones i familielignende omgivelser. Familierne bor i små lejligheder, og beboerne i Familiehuset kan tage kærester/ægtefæller og børn mellem 0 til 15 år med.

22 udslusningspladser
17 medarbejdere
5 familier i familiehusprojekt