Gå til indhold

Pension Avedøre

Billede af Pension Avedøre

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

På Pension Avedøre bor især dømte, der er afsoner den sidste del af deres staf, eller som er i tilsyn. Der er 48 pladser fordelt på to afdelinger: Kastanienborg og Lysholmgård. De fleste beboere er udstationeret fra et fængsel eller afsoner på pensionen på grund af særlige behov.

Opholdet på Kriminalforsorgens pensioner er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle pensioner modtager såvel mænd som kvinder, og på nogle pensioner kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn. Det er frivilligt at være på en pension. Hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

Pension Avedøre hører under Institution Midt- og Vestsjælland, som også omfatter Ringsted Arrest, Roskilde Arrest, KiF Roskilde, Køge Arrest, Holbæk Arrest og Kalundborg Arrest. Institutionschefen er Peter Rask.

Alle beboere deltager i arbejde eller uddannelse på eller uden for pensionen. Beboerne deltager også i forskellige programmer, der skal lede til et liv uden kriminalitet. Det kan være jobtræning, hvor beboeren hjælpes til job eller praktikplads efter løsladelsen. I andre certificerede programmer lærer man eksempelvis at beherske sit temperament og få indsigt i de store menneskelige omkostninger kriminalitet har.

Personalet er fortrinsvis fagprofessionelle socialrådgivere, socialpædagoger og lærere. Beboerne kan derfor få hjælp og støtte med til at finde bolig, genoptage kontakten til familie, finde et job eller en praktikplads, komme i gang med en uddannelse, få styr på mulig gæld og det månedlige budget, og få sociale færdigheder, så man bedre kan begå sig i forskellige sociale sammenhænge.

Besøg på pensionen aftales med personalet. Det er ikke nødvendigt at bestille tid.  Besøgende skal forlade pensionen senest kl. 21.30.

Pension Avedøre sætter rammer og giver personlig støtte i den svære overgang fra fængsel til frihed. Det betyder støtte og motivation til at vende sikkert tilbage til familieliv, job og uddannelse.

48 pladser
2 gamle bondegårde
10 km fra Rådhuspladsen