Gå til indhold

Nyborg Fængsel

Luftfoto af Nyborg Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Der kan aktuelt ikke bestilles besøg i Nyborg Fængsel på grund af Covid-19. Når der igen åbnes for besøgsbestilling, vil det ligeledes fremgå af hjemmesiden

Nyborg Fængsel er et lukket fængsel med plads til 312 indsatte. Der er fællesskabspladser, uddannelsespladser, behandlingspladser og udvisningspladser samt arrestpladser i en særskilt arrestafdeling.

Nyborg Fængsel er opført i 1913. Der er ca. 225 medarbejdere, hvoraf der er 140 fængselsbetjente, og omkring 30.000 kvadratmeter under tag.

Nyborg Fængsel hører under Institution Nyborg, der også omfatter fængslets arrestafdeling. Institutionschef er Henrik Bonde Marker.

Læs Tilsynsrapport for Nyborg Fængsel

I Nyborg Fængsel er der følgende beskæftigelsesmuligheder:
Lager/depot, rengøring, havearbejde, grafisk værksted, montageværksted, småfag på celle og bygningsvedligeholdelse (tømrer, murer, maler, smed og elektriker).

Der er mulighed for at få FVU i dansk og matematik, AVU, selvstudium HF eller handelsskolefag, AMU-kurser i svejsning, førstehjælp, køkkenhygiejne og madlavning, EUD-kokkeforløb og sommerskole i kreative fag.

På Nyborg Fængsel kan man komme i forskellige former for behandling for afhængighed af euforiserende stoffer, spil, mad, chokolade, sex m.m. Fængslet har voldsforebyggende behandling og kognitive behandlingsprogrammer – kognitivt færdighedsprogram, Booster og Anger Management.

Kriminalforsorgen følger regeringens udmeldinger om de nationale restriktioner og vurderer løbende COVID 19-restriktioner i kriminalforsorgens institutioner.

Der kan aktuelt ikke bestilles besøg i Nyborg Fængsel på grund af Covid-19. Når der igen åbnes for besøgsbestilling, vil det ligeledes fremgå af hjemmesiden

Besøgsanmodning

Før du kan bestille tid til besøg, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Den indsatte får ansøgningsblanket fra personalet og sender den til ansøgeren.
Du skal ringe til Tidsbestillingen, se herunder.

Tidsbestilling og afbud

Tlf. 7255 2600
Mandag til torsdag kl. 10.00-12.00

Godkendelse til telefon
Hvis den indsatte skal kunne ringe til dig, skal du først godkendes til telefonkontakt. Hent ansøgningsskema nedenfor.

Ansøgning om telefongodkendelse

OBS! For arrestanter med ‘Brev og Besøgskontrol’ skal besøget bookes ved politiet.

Besøgstider

Alle fængselsafdelinger
Mandag – fredag: Kl. 15.30-18.00, 16.00-18.30, 16.30-19.00
Lør, – søn- og helligdage: kl. 09.00-12.00, 09.30-12.30, 10.00-13.00

Arresten Ndr. 0,1-2
Mandag og torsdag: kl. 14.30-17.30
Tirsdag, onsdag og fredag: Lukket
Lør, – søn og helligdage: kl. 10.30-13.30

Arresten Ndr. 3-4
Mandag og torsdag: kl. 15.00-18.00
Tirsdag, onsdag og fredag: Lukket
Lør, søn- og helligdage: kl. 10.00-13.00

Ved almindeligt besøg
Grundet øget Covid-19 smittetryk i Danmark, er det fra centralt hold besluttet, at indsatte kun kan modtage 1 besøg pr. 14. dag af sine nærmeste pårørende.

Dette gælder pr. 11 januar 2021.

Dette gælder for såvel almindeligt besøg som lejlighedsbesøg.

Der skal gå 14 dage mellem hvert besøg, uanset hvilket besøg man har.

Vedr. overvåget besøg:
Grundet øget smittetryk i Danmark, er det fra centralt hold besluttet, at overvåget besøg er suspenderet.

Dette gælder pr.  11. januar 2021.

Det er dog fortsat muligt at få rudebesøg, men stadig med 14 dages mellemrum.

Familie og børn 
Fængslet har to besøgslejligheder, hvor indsatte kan få besøg af deres pårørende i op til 48 timer. Tre fængselsbetjente er børneansvarlige og inviterer et par gange om året indsattes børn til arrangementer. Det kan eksempelvis være til bagedag, juletræsfest og lignende.

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du som minimum anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, gerne indsatnr., afdeling og navn på afsender. Der kan ikke indsættes kontanter.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:
Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142281.

Ved indbetalinger fra udlandet:
Swift: DABADKKK, IBAN DK6902164069142281

Nyborg Fængsel er opført i 1913. Der er ansat 225 medarbejdere, og der er plads til 312 indsatte og varetægtsfængslede.

Luftfoto af Nyborg Fængsel
312 indsatte
225 medarbejdere
140 fængselsbetjente