Gå til indhold

Jyderup Fængsel

Luftfoto af Jyderup Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Jyderup Fængsel blev den 11. oktober 2021 indviet som kvindefængsel.

Fængslet har 143 pladser, hvoraf 58 er arrestpladser, 45 er åbne pladser, og 40 er lukkede pladser. Fængslet modtager som udgangspunkt kvinder fra hele landet.

Jyderup Fængsel er en del af Institution Jyderup, som også består af Nykøbing Fængsel. Institutionschef er Ole Hansen.

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra den 30. juni 2021.

Læs rapporten for Reaktivt tilsyn for Jyderup Fængsel 2020

Læs Undervisningsmiljøvurdering for Jyderup Fængsel.

Der er mulighed for at arbejde i produktionskøkken, grønne områder, vedligeholdelse, serviceopgaver og montageopgaver i Jyderup Fængsel.

Jyderup fængsel har Forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), deltidsundervisning i almindelige skolefag og IT, engelsk basis, dansk, matematik og samfundsfag på G niveau.  Dertil er der kompetencegivende AMU-kurser, og kompetencegivende grundforløb i fagene bygningsmaler og gastronomi.

Jyderup Fængsel tilbyder alkohol- og misbrugsbehandling, det kognitive færdighedsprogram, Anger Management, Booster, Nye Veje i form af enkeltmandsundervisning samt Voldsforebyggelsesprogrammet.

Antal pladser pr. afdeling:

  • Åben afdeling 45 pladser, inklusive behandlings- og kontraktafdeling
  • Lukket afdeling 40 pladser, inklusive behandlings- og kontraktafdeling
  • Arrest 58 pladser

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge fængslet om tilladelse til besøg.

Børn under 18 skal have fuldmagt fra den/dem, der har forældremyndigheden.

Tidsbestilling

Åben afdeling: Den indsatte bestiller tid til besøget.

Lukket afdeling: Tidsbestilling foregår lørdag og søndag kl. 09-09.30 ved, at pårørende ringer til fængslet på tlf. 72 55 22 00 og bestiller tid.

Arrest: Tidsbestilling foregår mandag, onsdag og fredag kl. 09:15-10:15 ved, at pårørende ringer til fængslet på tlf. 72 55 22 00 og bestiller tid.

Ved besøgs- og brevkontrol (B + B) skal besøget bestilles via politiet. Du skal inden bestillingen have en besøgstilladelse fra fængslet.

Besøgstider

Der er forskellige besøgstider i åben, lukket og arrest. Fængslet anbefaler derfor, at du kontakter din pårørende i fængslet for nærmere oplysninger.

Udgang

Ved udgang skal Ansøgning om udgang og Bekræftelse fra udgangsadressaten udfyldes.

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, indsatnr., afdeling og afsenders navn i tekstfeltet.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:

Reg.nummer 0216, kontonummer 4069 142 494.

Ved overførsel fra udlandet skal du anføre:

IBAN DK41 0216 4069 1424 94, Swift DABADKKK

I løbet af et år indsættes der ca. 450 personer i Jyderup Fængsel.

Fængslet, som er det “yngste” af de åbne fængsler, blev taget i brug i 1988, og på det tidspunkt var der 109 pladser. Der er løbende blevet bygget til, så fængslet i dag har 162 pladser.

162 pladser i alt
450 indsættelser
105 ansatte