Gå til indhold

Herstedvester Fængsel

Luftfoto af Herstedvester Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Herstedvester Fængsel er et lukket fængsel med 166 pladser, hvoraf 23 pladser er i halvåbent regi. Fængslet modtager indsatte fra hele landet og Færøerne. Det er Kriminalforsorgens specialfængsel til indsatte, som har behov for psykiatrisk, psykologisk og/eller sexologisk udredning og behandling.

Fængslet har ni afdelinger, heraf bl.a. en visitationsafdeling til sædelighedsdømte med korte domme, en kvindeafdeling, en misbrugsbehandlingsafdeling, en halvåben afdeling samt en afdeling for indsatte, som i Grønland er dømt til afsoning af tidsubestemt forvaring, og som ikke har ønsket sig overført den lukkede Anstalten i Nuuk til fortsat udståelse af forvaring.

Herstedvester Fængsel udgør Institution Herstedvester, og Hanne Høegh Rasmussen er institutionschef.

Læs Tilsynsrapport for Herstedvester Fængsel og Resumé af påbud

Tilbud om AMU-kurser, bl.a. rengørings- og hygiejnekurser, truckkurser mv. Der er mulighed for at anvise arbejde til de indsatte ved  produktionsfag som:
Grafiske fag (bl.a. med æskeproduktion), montage (værksteds- eller cellearbejde), metalfag, træfag, grønlandsk kunsthåndværk mm.
Herudover er der mulighed for beskæftigelse med vedligeholdelse af bygninger og grønne områder, rengøring/gangmand, depot og lager.

Undervisningstilbud inden for AVU, bl.a. dansk, engelsk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag, FVU dansk og matematik, dansk som andetsprog, selvstudium HF-enkeltfag, specialundervisning i visse fag og dansk for ordblinde.

Behandlingsprogrammer: sexologisk, psykiatrisk og psykologisk udredning og behandling. Reflekterende samtaler, behandling for misbrug, Styrk og Vind, Nye veje – Anger Management og VFP (voldsforebyggende program), dialog mod vold.

Besøgstilladelse:

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Den indsatte skal sende ansøgningsskema til den besøgende.

Tidsbestilling:

Tirsdag og torsdag kl. 14.30-15.30 samt lørdag og søndag kl. 8.00-9.00 på tlf. 7255 6655.

Besøgstider:

Tirsdag og torsdag: 14.15-15.30, 16.00-17.15, 17.45-19.00 og 19.30-20.45.
Lørdag og søndag: 09.15-10.45, 11.15-12.45 og 13.15-14.45.

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du som minimum anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, gerne også indsatnr., afdeling og afsenders navn.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:
Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142397.

Ved indbetalinger fra udlandet:
Swift: DABADKKK, IBAN DK4102164069142397

Fængslet har ca. 220 medarbejdere inden for en række forskellige faggrupper, heraf ca. 130 fængselsbetjente. Personalesammensætningen afspejler fængslets behandlingsspeciale.

158 pladser
138 lukkede pladser
20 halvåbne pladser