Gå til indhold

Enner Mark Fængsel

Luftfoto af Enner Mark Fængsel

OBS: Læs mere om kriminalforsorgens tiltag i forbindelse med indsatsen mod COVID-19 her.

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel med meget høj grad af sikkerhed. Det blev indviet i 2006 og er et af Danmarks mest moderne fængsler.

Fængslet består af fem uafhængige og fritliggende afsnit med plads til i alt 235 indsatte. Det er planlagt som en spredt, lav bebyggelse, hvor præget af institution nedtones. Byggeriet er fleksibelt med mulighed for sektionering, hvor de indsatte opdeles i mindre grupper. Samtidig er sikkerheden høj med en 6 meter høj og 1400 meter lang ringmur omkring fængslet og 300 overvågningskameraer.

Enner Mark erstattede det gamle Horsens Statsfængsel og blev i 2008 tildelt Horsens Kommunes arkitekturpris.

Enner Mark Fængsel udgør Institution Enner Mark. Institutionschef er Thorsten Holst Laursen.

Beskæftigelsen i fængslet omfatter snedkerarbejde med møbelværksted, montagearbejde, metalværksted, rengøring, serviceværksted herunder pasning af de grønne arealer.

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning med tilbud om undervisning på FVU og AVU niveau, samt uddannelsesforløb AMU og EUD. Endvidere kan der tilbydes kurser indenfor: hygiejne, førstehjælp eller ADL (almindeling daglig livsførelse).

Behandling er fortrinsvis stofmisbrugsbehandling. Behandlingen på Enner Mark Fængsel drives i samarbejde med Hjulsøgård Fonden.

Programvirksomhed kan omhandle Det kognitive færdighedsprogram, Booster eller Anger Management og Nye Veje.

Fængslet har et aktivitetshus med butik, bibliotek, kirke, musiklokale og en sportshal, og der er en udendørs kunstgræsbane, som især bruges til fodbold. Desuden er der på de enkelte afsnit mulighed for aktiviteter som kredsløbstræning, billard, bordtennis og lignende.

 

Besøganmodning

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Den indsatte får ansøgningsblanket fra personalet og sender den til ansøgeren.

Tidsbestilling

Tidsbestilling og afbud: tlf. 7255 5800.

Mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00-12.00 samt kl. 16.00-18.00.
Lørdag og søndag: kl. 10.00-12.00.
Torsdag og fredag: lukket.

Besøgstider
Besøgstiderne er gældende fra 2. marts 2021.

Afdeling A

Mandag og tirsdag: 10.00-13.00 (Overværet), 11.30-12.30.
Onsdag: 10.00-13.00 (Overværet)
Søndag: 10.00-11.00, 10.30-11.30, 12.00-13.00. 12.30-13.30.
Helligdage: 10.00-11.00, 10.30-11.30.

Afdeling B

Onsdag: 14.30-15.30, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30.
Lørdag: 10.00-11.00, 10.30-11.30, 12.00-13.00, 12.30-13.30.
Helligdage: 12.00-13.00, 12.30-13.30.

Afdeling C

Tirsdag: 14.30-15.30, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30.
Søndag: 14.30-15.30, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 17.00-18.00.
Helligdage: 14.30-15.30, 15.00-16.00.

Afdeling D

Mandag: 14.30-15.30, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 17.00-18.00, 18.30-19.30.
Lørdag: 14.30-15.30, 15.00-16.00. 16.30-17.30, 17.00-18.00.
Helligdage: 17.00-18.00. 17.30-18.30.

Afdeling E

Mandag, tirsdag og onsdag: 14.45-15.45, 16.15-17.15, 17.45-18.45.
Lørdag : 12.45-13.45, 14.45-15.45, 16.15-17.15, 17.45-18.45.
Søn- og helligdage: 09.45-10.45, 11.15-12.15.

Afdeling E – Arrest

Mandag: 09.45-10.45, 11.15-12.15, 12.45-13.45.
Tirsdag og onsdag: 09.45-12.45 (overværet).
Lørdag: 09.45-10.45, 11.15-12.15
Søn- og helligdage: 12.45-13.45, 14.45-15.45.

Familie og børn

Fængslet har to besøgslejligheder, hvor indsatte kan få besøg af deres pårørende i op til 48 timer.

Tre fængselsbetjente er børneansvarlige og inviterer et par gange om året indsattes børn til arrangementer, for eksempel bagedag, juletræsfest og lignende.

Hvis du vil sende penge til en indsat, skal du anføre vedkommendes fulde navn samt cpr-nummer, indsatnr., afdeling og afsenders navn i tekstfeltet.

Du skal indbetale på konto i Danske Bank:
Reg.nummer 0216, kontonummer 4069142222

Ved indbetalinger fra udlandet:
Swift: DABADKKK, IBAN DK1302164069142222

Enner Mark Fængsel har et grundareal på 130.000 kvadratmeter, der rummer 1300 rum i 9 bygninger.

Luftfoto af Enner Mark Fængsel
270 medarbejdere
4.1 kilometer hegn
65 hektar grundareal inkl. sikkerhedszone