Direktoratet for Kriminalforsorgen

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den overordnede styring og koordinering på tværs af hele kriminalforsorgen.

Læs om kriminalforsorgens organisering

Receptionens åbningstid: mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

Koncernledelsen

Koncernledelsen
Tlf. 7255 4100
kls@krfo.dk

Direktør Thorkild Fogde
Områdedirektør for Hovedstaden Anne Erlandsen
Områdedirektør for Sjælland Rasmus Andersen
Områdedirektør for Syddanmark Mia Heckscher
Områdedirektør for Midt- og Nordjylland Mia Heckscher (fungerende)
Centerdirektør for Center for Straffuldbyrdelse Lykke Sørensen
Centerdirektør for Økonomi og Kapacitet Peter Henneberg
Centerdirektør for HR og Uddannelse Lene Linnea Vejrum
Centerdirektør for Koncern IT Stine Hegelund Bertelsen
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Jørgen Kamp Knudsen

Koncernledelsessekretariatet

Tlf. 7255 4100
kls@krfo.dk
Sekretariatschef Lars Aarud Krogh, tlf. 7255 4131
Pressevagt: Tlf. 7255 4141
Kommunikationschef Anders Balling, tlf. 2990 8058

Koncernsekretariatet for Udvikling

Tlf. 7255 4100
ksu@krfo.dk 
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Jørgen Kamp Knudsen, tlf. 7255 4192

Center for Straffuldbyrdelse

Centerdirektør Lykke Sørensen
csf@krfo.dk

Koncern Sikkerhed
Tlf. 7255 4900
csf@krfo.dk
Chef Lars Rau Brysting, tlf. 7255 4901

Koncern Resocialisering
Tlf. 7255 4600
csf@krfo.dk
Chef Tina Engelbrecht Ising, tlf. 7255 4601

Koncern Klientsagsbehandling
Tlf. 7255 4500
klientsager@krfo.dk
Chef Gitte Møller Larsen, tlf. 7255 4512
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-15

Koncern Jura
Tlf. 7255 4700
Lkoncern.jura@krfo.dk
Chef Jakob Schiøler, tlf. 7255 4701

Koncern Ungekriminalforsorgen
koncern.ungekriminalforsorgen@krfo.dk
Chef Mette Lindgaard Adamsen

Center for Økonomi og Kapacitet

Centerdirektør Peter Henneberg,
cok@krfo.dk

Koncern Økonomi
Tlf. 7255 4300
cok@krfo.dk
Chef Jakob Kirk Jensen

Koncern Regnskab
Tlf. 7255 4800
cok@krfo.dk
Chef Henning Jensen, tlf. 7255 4801

Koncern Ejendomme
Tlf. 7255 4000
anlaegsenheden@krfo.dk
Chef Bo Kobber Petersen, tlf. 7255 4001

Koncern Indkøb
Tlf. 7255 4200
Lkoncern.indkob@krfo.dk
Chef Maria Weiglin, tlf. 7255 4340

Center for IT og Digitalisering

Centerdirektør Stine Hegelund Bertelsen,
cid@krfo.dk

Strategi og Styring
cid@krfo.dk
Chef Anne-Birgitte Bagge Barsballe, tlf. 7255 9419

It Service
cid@krfo.dk
Chef Henning Thomsen, tlf. 7255 4450

Udvikling og Forvaltning
cid@krfo.dk
Chef Louise Dainese, tlf. 7255 9401

Databeskyttelse og Informationssikkerhed
cid@krfo.dk
Chef Klaus Wind, tlf. 2989 8882

Center for HR og Uddannelse

Centerdirektør for HR og Uddannelse Lene Linnea Vejrum, tlf. 7255 4201

Koncern HR
chu@krfo.dk
Tlf. 7255 4200

Uddannelsescentre:

Uddannelseschef Anne Bunimowicz, tlf. 7255 3914

Uddannelsescentret i Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød
Tlf. 7255 3900
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

Uddannelsescentret Møgelkær
Møgelkærvej 15
7130 Juelsminde
Tlf. 7255 2401
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

 

Direktoratet for Kriminalforsorgen har medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Alle arbejder på at sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet, begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet.

375 medarbejdere
55 procent kvinder
45 procent mænd