Direktoratet for Kriminalforsorgen

Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den overordnede styring og koordinering på tværs af hele kriminalforsorgen.

Læs om kriminalforsorgens organisering

Receptionens åbningstid: mandag til torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15.

Koncernledelsen

Koncernledelsen
Tlf. 7255 4100
kse@krfo.dk

Direktør Thorkild Fogde
Områdedirektør for Hovedstaden Anne Erlandsen
Områdedirektør for Sjælland Rasmus Andersen
Områdedirektør for Syddanmark Mia Heckscher
Områdedirektør for Midt- og Nordjylland Una Jensen
Centerdirektør for Center for Straffuldbyrdelse Lykke Sørensen
Centerdirektør for Center for HR og Ressourcer Peter Henneberg
Centerdirektør for Koncern IT Stine Hegelund Bertelsen
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Peter Westh Christensen

Koncernsekretariatet

Koncernledelse og Kommunikation
Tlf. 7255 4100
kse@krfo.dk
Sekretariatschef Lars Aarud Krogh, tlf. 7255 4131
Kommunikationschef Via Christensen, tlf. 7255 4134
Pressevagt: Tlf. 7255 4141

Koncern Styring og Controlling
Tlf. 7255 4100
kse@krfo.dk  
Chef Mads Fly-Hansen, tlf. 7255 4139

Koncernsekretariatet for Udvikling
Tlf. 7255 4100
ksu@krfo.dk 
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Peter Westh Christensen, tlf. 7255 4192

Center for Straffuldbyrdelse

Centerdirektør Lykke Sørensen, csf@krfo.dk

Koncern Sikkerhed
Tlf. 7255 4900
csf@krfo.dk
Chef Lars Rau Brysting, tlf. 7255 4901

Koncern Resocialisering
Tlf. 7255 4600
csf@krfo.dk
Chef Tina Engelbrecht Ising, tlf. 7255 4601

Koncern Klientsagsbehandling
Tlf. 7255 4500
klientsager@krfo.dk
Chef Gitte Møller Larsen, tlf. 7255 4512
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-15

Koncern Jura
Tlf. 7255 4700
Lkoncern.jura@krfo.dk
Chef Jakob Schiøler, tlf. 7255 4701

Center for HR og Ressourcer

Centerdirektør Peter Henneberg, chr@krfo.dk

Koncern HR
Tlf. 7255 4200
chr@krfo.dk
Chef Tine Vigild, tlf. 7255 4201

Koncern Ressourcer
Tlf. 7255 4300
chr@krfo.dk
Chef Line Wagner, tlf. 7255 4842

Koncern Regnskab
Tlf. 7255 4800
chr@krfo.dk
Chef Henning Jensen, tlf. 7255 4801

Koncern Anlæg
Tlf. 7255 4000
anlaegsenheden@krfo.dk
Chef Bo Kobber Petersen, tlf. 7255 4001

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød
Tlf. 7255 3900
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

Uddannelseschef Anne Bunimowicz, tlf. 7255 3914

Koncern IT

Centerdirektør for Koncern IT Stine Hegelund Bertelsen, koncern-it@krfo.dk
Tlf. 7255 4400

It-ledelsessekretariatet
Tlf. 7255 4400
Koncern-it@krfo.dk
Chef Anne-Birgitte Bagge Barsballe, tlf. 7255 9419

It-service
Tlf. 7255 4400
Koncern-it@krfo.dk
Chef Henning Thomsen, tlf. 7255 4450

Forretnings-it
Tlf. 7255 4400
Koncern-it@krfo.dk
Chef Louise Dainese, tlf. 7255 9401

It-projekter
Tlf. 7255 4400
Koncern-it@krfo.dk
Chef Lotte Enevold Snedker, tlf. 7255 9460

It-administration
Tlf. 7255 4400
Koncern-it@krfo.dk
Chef Anita Bjørg Dalegaard, tlf. 7255 9432

Direktoratet for Kriminalforsorgen har medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Alle arbejder på at sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet, begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet.

350 medarbejdere
55 procent kvinder
45 procent mænd