Gå til indhold

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Billede af Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen ledes af direktør Ina Eliasen.

Koncernledelsen er det øverste samlede ledelsesforum i kriminalforsorgen og består af direktøren (formand) og centerdirektørerne i Direktoratet for Kriminalforsorgen, områdedirektørerne for de fire kriminalforsorgsområder samt direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland. Derudover indgår chefen for Koncernsekretariatet for Udvikling og chefen for Koncernledelsessekretariatet.

Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den overordnede styring og koordinering på tværs af kriminalforsorgen samt samarbejdet med Justitsministeriet og andre myndigheder.

Direktoratet for Kriminalforsorgen består af fire centre med underliggende koncernenheder, herunder kriminalforsorgens uddannelsescenter samt et koncernudviklingssekretariat og et koncernledelsessekretariat (se organisationsdiagram nedenfor).

Kontaktoplysninger
Hvis du skal sende en mail til kriminalforsorgen, som indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger (fx CPR-nummer), bør du sikre dig, at den er krypteret.

Almindelig e-mail er ikke krypteret, men du kan som privatperson sende krypteret e-mail til kriminalforsorgen gennem Digital post via borger.dk eller e-boks.dk. Her kan du også vælge, hvilket center du vil skrive til.

Hvis din mail ikke indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, kan du skrive en almindelig mail til direktoratet.

Direktoratets hovedpostadresse er: dfk@krfo.dk.

Du kan også kontakte direktoratet telefonisk på 7255 5555.

Direktoratets reception er åben mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15. Adressen er Strandgade 100, 1401 København K.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for direktoratet

Koncernledelsen
Tlf. 7255 4100
kls@krfo.dk

Direktør Ina Eliasen
Områdedirektør for Hovedstaden John Vestergaard
Områdedirektør for Sjælland Anne Erlandsen
Områdedirektør for Syddanmark Mia Heckscher
Områdedirektør for Midt- og Nordjylland Sine Louise Møller Iversen
Centerdirektør for Center for Straffuldbyrdelse Lasse Boje
Centerdirektør for Økonomi og Kapacitet Peter Henneberg
Centerdirektør for HR og Uddannelse Mik Grüning
Centerdirektør for Koncern IT Stine Hegelund Bertelsen
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Jørgen Kamp Knudsen

Tlf. 7255 4100
kls@krfo.dk
Sekretariatschef Rune Nørr, tlf. 7255 4131
Pressevagt: Tlf. 7255 4141
Kommunikationschef Anders Balling

Tlf. 7255 4100
ksu@krfo.dk 
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Jørgen Kamp Knudsen, tlf. 7255 4192

Centerdirektør Lasse Boje
csf@krfo.dk

Koncern Sikkerhed
Tlf. 7255 5555
csf@krfo.dk
Chef Lars Rau Brysting

Koncern Resocialisering
Tlf. 7255 5555
csf@krfo.dk
Chef Tina Engelbrecht Ising

Koncern Klientsagsbehandling
Tlf. 7255 5555
klientsager@krfo.dk
Chef Gitte Møller Larsen

Koncern Jura
Tlf. 7255 5555
Lkoncern.jura@krfo.dk
Chef Jakob Schiøler

Koncern Kontrol og Tilsyn
Tlf. 7255 5555
koncernkontrologtilsyn.UKRFO@krfo.dk
Chef Goran Kreso

Koncern Udrejse
Tlf. 7255 5555
CSF@krfo.dk
Chef Rasmus Andersen

Centerdirektør Peter Henneberg,
cok@krfo.dk

Koncern Økonomi
Tlf. 7255 4300
cok@krfo.dk
Chef Jakob Kirk Jensen

Koncern Regnskab
Tlf. 7255 4800
cok@krfo.dk
Chef Henning Jensen, tlf. 7255 4801

Koncern Ejendomme
Tlf. 7255 4000
anlaegsenheden@krfo.dk
Chef Bo Kobber Petersen, tlf. 7255 4001

Koncern Indkøb
Tlf. 7255 4300
Lkoncern.indkob@krfo.dk
Chef Maria Weiglin, tlf. 7255 4340

Centerdirektør Stine Hegelund Bertelsen,
cid@krfo.dk

Strategi og Styring
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Anne-Birgitte Bagge Barsballe.

It Service
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Henning Thomsen.

Udvikling og Forvaltning
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Birgitte Rufford Probst.

Databeskyttelse og Informationssikkerhed
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Klaus Wind.

Centerdirektør for HR og Uddannelse Mik Grüning, tlf. 7255 4200

Koncern HR
Chef Carla Majmon-Siercke
chu@krfo.dk
Tlf. 7255 4200

Uddannelsescentre:

Uddannelseschef Mette Adamsen, tlf. 7255 3914

Uddannelsescentret i Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød
Tlf. 7255 3900
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

Uddannelsescentret Møgelkær
Møgelkærvej 15
7130 Juelsminde
Tlf. 7255 2401
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

Direktoratet for Kriminalforsorgen har medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Alle arbejder på at sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet, begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet.

375 medarbejdere
55 procent kvinder
45 procent mænd