Gå til indhold

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Billede af Direktoratet for Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen ledes af direktør Ina Eliasen.

Koncernledelsen er det øverste samlede ledelsesforum i kriminalforsorgen og består af direktøren (formand) og centerdirektørerne i Direktoratet for Kriminalforsorgen, områdedirektørerne for de fire kriminalforsorgsområder samt direktøren for Kriminalforsorgen i Grønland. Derudover indgår chefen for Koncernsekretariatet for Udvikling og chefen for Koncernledelsessekretariatet.

Direktoratet for Kriminalforsorgen varetager den overordnede styring og koordinering på tværs af kriminalforsorgen samt samarbejdet med Justitsministeriet og andre myndigheder.

Direktoratet for Kriminalforsorgen består af fem centre med underliggende koncernenheder, herunder kriminalforsorgens uddannelsescenter samt et koncernudviklingssekretariat og et koncernledelsessekretariat (se organisationsdiagram nedenfor).

Kontaktoplysninger
Hvis du skal sende en mail til kriminalforsorgen, som indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger (fx CPR-nummer), bør du sikre dig, at den er krypteret.

Almindelig e-mail er ikke krypteret, men du kan som privatperson sende krypteret e-mail til kriminalforsorgen gennem Digital post via borger.dk eller e-boks.dk. Her kan du også vælge, hvilket center du vil skrive til.

Hvis din mail ikke indeholder fortrolige eller personfølsomme oplysninger, kan du skrive en almindelig mail til direktoratet.

Direktoratets hovedpostadresse er: dfk@krfo.dk.

Du kan også kontakte direktoratet telefonisk på 7255 5555.

Direktoratets reception er åben mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15. Adressen er Strandgade 100, 1401 København K.

Se organisationsdiagram for direktoratet

Koncernledelsen
Tlf. 7255 4100
kls@krfo.dk

Direktør Ina Eliasen
Områdedirektør for Hovedstaden samt fg. områdedirektør for Sjælland John Vestergaard
Områdedirektør for Midt- og Nordjylland samt fg. områdedirektør for Syddanmark Sine Louise Møller Iversen
Centerdirektør for Center for Straffuldbyrdelse (vakant)
Centerdirektør for Økonomi og Kapacitet Christian Trøst Rasmussen
Centerdirektør for HR og Uddannelse Mik Grüning
Centerdirektør for IT og Digitalisering Johanne Lykke Aggergaard
Centerdirektør for Center for Sikkerhed Anne Erlandsen
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Tove Vedige Brøchner

Tlf. 7255 4100
kls@krfo.dk
Sekretariatschef Rune Nørr, tlf. 7255 4131
Pressevagt: Tlf. 7255 4141

Tlf. 7255 4100
ksu@krfo.dk 
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Tove Vedige Brøchner.

Centerdirektør (vakant)
csf@krfo.dk

Koncern Kriminalitetsforebyggelse
Tlf. 7255 5555
csf@krfo.dk
Chef Lea Holst Reenberg

Koncern Klientsagsbehandling
Tlf. 7255 5555
klientsager@krfo.dk
Chef Goran Kreso

Koncern Jura
Tlf. 7255 5555
Lkoncern.jura@krfo.dk
Chef Jakob Schiøler

Koncern Kontrol og Tilsyn
Tlf. 7255 5555
LKontrol.ogTilsyn@krfo.dk
Chef Mette Kjølby

Koncern Udrejse
Tlf. 7255 5555
csf@krfo.dk
Chef Rasmus Andersen

Koncern Udlandsfængsel
Tlf. 7255 5555
csf@krfo.dk
Chef Maja Sass  Nielsen

Centerdirektør Christian Trøst Rasmussen
cok@krfo.dk

Koncern Økonomi
Tlf. 7255 4300
cok@krfo.dk
Chef (vakant)

Koncern Regnskab
Tlf. 7255 4800
cok@krfo.dk
Chef Henning Jensen, tlf. 7255 4801

Koncern Ejendomme
Tlf. 7255 4000
anlaegsenheden@krfo.dk
Chef (vakant), tlf. 7255 4001

Koncern Indkøb
Tlf. 7255 4300
Lkoncern.indkob@krfo.dk
Chef Maria Weiglin, tlf. 7255 4340

Centerdirektør Johanne Lykke Aggergaard,
cid@krfo.dk

It Service
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Henning Thomsen.

It Udvikling
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Hans Ehlers

Udvikling og Forvaltning
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Birgitte Rufford Probst.

Databeskyttelse og Informationssikkerhed
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef Klaus Wind.

Klientservices
Tlf. 7255 5555
cid@krfo.dk
Chef (vakant)

Centerdirektør for HR og Uddannelse Mik Grüning, tlf. 7255 4200

Koncern Vilkår og Arbejdsmiljø

Chef Carla Majmon-Siercke
chu@krfo.dk
Tlf. 7255 4200

Koncern Rekruttering og Kompetencer

Chef Susan Juul Jensen

Koncern Uddannelse – Uddannelsescentre:

Uddannelseschef Mette Adamsen, tlf. 7255 3914

Uddannelsescentret i Birkerød
Biskop Svanes Vej 69
3460 Birkerød
Tlf. 7255 3900
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

Uddannelsescentret Møgelkær
Møgelkærvej 15
7130 Juelsminde
Tlf. 7255 2401
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk

Tlf. 7255 6499
csi@krfo.dk
Centerdirektør  for Center for Sikkerhed Anne Erlandsen

Koncern Sikkerhed
Tlf. 7255 5555
csi@krfo.dk
Chef Ian Gunthel

Koncern Transport og Bevogtning
koncern.transportogbevogtning@krfo.dk
Følsomme mails bør sendes krypteret til csi@krfo.dk
Fg. chef Janne Michelsen

Direktoratet for Kriminalforsorgen har medarbejdere med meget forskellige baggrunde. Alle arbejder på at sikre, at domstolenes domme bliver ført ud i livet, begrænse kriminalitet og skabe tryghed i samfundet.

375 medarbejdere
55 procent kvinder
45 procent mænd