Aarhus Arrest

Aarhus Arrest har 66 pladser. Ting- og arresthuset er fra 1906 og ligger midt i Aarhus by.

Arresten huser primært varetægtsarrestanter, men til tider også afsonere i kortere perioder.

Indsatte har mulighed for at arbejde i arresten. De kan lave montage- og pakkearbejde på cellerne. Arresten producerer også trævarer på bestilling, for eksempel bord- og bænkesæt, på arrestens værksted, hvor der normalt kan være op til otte indsatte. De indsatte har desuden mulighed for at deltage i skoleundervisning på forskellige niveauer.

De indsatte bliver tilbudt forbehandling til misbrugsbehandling og samtale med en socialrådgiver. Arresten har en sygeplejerske ansat, og der er tilknyttet en læge, en psykiater og en præst.

De indsatte kan deltage i fritidsaktiviteter og benytte arrestens bibliotek.

Aarhus Arrest hører under Institution Østjylland, som også omfatter KiF Aarhus, Ungekriminalforsorgen Aarhus, Silkeborg Arrest, Randers Arrest og Pension Skejby. Institutionschefen er Per Thun Holst.

 

Besøg

Alle indsatte har mulighed for at modtage besøg i besøgsrum af deres pårørende og familie.

For indsatte, der er underlagt brev- og besøgskontrol, foregår besøget under opsyn af politiet, og besøgstilladelsen skal her søges direkte hos politiet.

Tidsbestilling: alle dage 18.30-19.30 på tlf. 7255 8685

Besøg:
Hverdage: kl. 18.00-20.00
Weekend: kl. 9.00-20.00

Overværet besøg: Mandag til fredag kl. 9.00-16.00

Afbud: tlf. 7255 1885 eller tlf. 7255 8680