Gå til indhold

Søgeresultater for: J ��������������������� cddc7_com ������������������ B77������������������������naver�������������������� ������ 2������������������������������������������������������� isomorphic

Kriminalforsorgens nye sikkerhedsorganisation tager form

Arbejdet med kriminalforsorgens nye sikkerheds- og efterretningsorganisation skrider støt fremad. Strategi og organisering er klar.

Ny direktør for kriminalforsorgen

HR-direktør i Rigspolitiet Ina Eliasen er blevet udnævnt til direktør for kriminalforsorgen med virkning fra den 1. juli 2020.

Kriminalforsorgen åbner for de første besøg

Fra den 18. maj 2020 genåbner kriminalforsorgen i begrænset omfang for besøg til indsatte. Det sker på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering med strenge krav til de fysiske rammer og rengøring.

Første indsatte med COVID-19 konstateret

En indsat er nu blevet testet positiv for COVID-19. Det er det første konstaterede tilfælde i kriminalforsorgens institutioner.

Kriminalforsorgen styrker samarbejdet med andre myndigheder

Et styrket samarbejde med andre myndigheder skal skabe bedre forløb for de indsatte i landets fængsler.

Familie og børn

Hele familien bliver påvirket, når et familiemedlem kommer i fængsel. Det er vigtigt, at I har mulighed for at opretholde kontakten, mens et familiemedlem er varetægtsfængslet eller afsoner en straf.

Fængselsbetjent

En fængselsbetjent skal udøve myndighed på vegne af samfundet. Det vil sige fuldbyrde den dømtes straf, mindske tilbagefaldet til kriminalitet og skabe tryghed i samfundet.

Personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler kriminalforsorgen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).