Gå til indhold

Søgeresultater for:

Personoplysninger

I forbindelse med løsningen af vores opgaver behandler kriminalforsorgen oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger).

Evaluering af Højskolen for unge udsatte i Ringe Fængsel

Rapporten er en kvalitativ evaluering af højskoleprojektet, der blev oprettet i Ringe Statsfængsel i 2011. Projektet var en del af en styrket indsats for 15-17-årige indsatte, som havde til formål at hæve deres faglige standpunkt med henblik på opnåelse af grundskole- eller erhvervsuddannelse. Nanna Koch Hansen, Cand. Mag. i pædagogik. Direktoratet for Kriminalforsorgen 2013 (januar)

Midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold

Undersøgelsen belyser potentielle antal klienter i målgruppen for det behandlingstilbud, Kriminalforsorgen implementerede i samarbejde med Dialog mod Vold i 2008. Behandlingstilbuddet har eksisteret gennem Dialog mod Vold siden 2002, og retter sig mod personer, der er sigtet eller dømt for vold i nære relationer. Rapporten belyser også, hvordan tilbuddet er blevet implementeret. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2010 (februar)

Uddannelse i fængslerne – hvad siger de indsatte?

Rapporten omhandler en spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte om uddannelse i fængslerne, og er den tredje undersøgelse under forskningsprojektet 'Forskning i Fængselsundervisning i Danmark'. Peter Damlund Koudahl, lektor på Institut for Didaktik. DPU, Aarhus Universitet 2010 (juni)

Klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning – samarbejdet mellem Kriminalforsorgen i Frihed og psykiatrien

Rapporten omhandler en undersøgelse af samarbejdet mellem KiF og det psykiatriske behandlingssystem. Peter Kramp, ledende overlæge og psykiatrisk konsulent. Direktoratet for Kriminalforsorgen 2010 (august)

Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler

Rapporten omhandler udvalgte aspekter af kvindelige indsattes dagligdag, og baserer sig på deltagerobservation og interviews i 4 forskellige fængsler. Charlotte Mathiassen, ekstern konsulent. DPU, Aarhus Universitet 2011

Anmodningssedler – indsattes kommunikationsredskab til sagsbehandling

Undersøgelsen belyser indsattes brug af - og oplevelser med - anmodningssedler fra et kvalitativt og kvantitativt perspektiv. Linda Kjær Minke, lektor ved Syddansk Universitet. Det Juridiske Fakultet, KU 2011 (maj)

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelsen omhandler det socialfaglige arbejde i den fri kriminalforsorg. Gennem fokusgruppeinterviews er det bl.a. afdækket, hvad omdrejningspunktet for tilsynssamtaler er, hvilke metoder, socialrådgivere gør brug af, og hvordan kriminalitetsproblematikken adresseres over for klienterne. Pernille Christel Bak, Nadja Lund-Sørensen og Anita Rönneling. Analyse & Evaluering 2011 (november)

Evaluering af Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod vold

Evalueringen belyser Kriminalforsorgens samarbejde med Dialog mod Vold, og er en opfølgning på 'Midtvejsevaluering af Kriminalforsorgens Samarbejde med Dialog mod Vold' fra 2010. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2011 (august)

Evaluering af projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe

Rapporten indeholder fund fra en erfaringsopsamling vedrørende projektet 'Brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe'. De indsatte og ansatte, der har været tilknyttet projektet, er blevet interviewet om deres erfaringer med initiativet, herunder i hvilket omfang, det har styrket relationen mellem indsatte og ansatte at deltage i projektet. Anita Rönneling og Hans Monrad Graunbøl. Analyse & Evaluering 2011 (november)