Gå til indhold

Søgeresultater for:

Behandlingsdom – støtte til en kriminalitetsfri tilværelse

Hvad er en behandlingsdom? Det kan du læse om i denne brochure.

Samfundstjeneste – hvad er samfundstjeneste?

Hvad er samfundstjeneste? Det kan du læse om i denne brochure om samfundstjeneste.

Tilsyn – støtte til en kriminalitetsfri tilværelse

Hvad er tilsyn? Det kan du læse i denne brochure om tilsyn i kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse 2015

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse fra 2015.

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse 2011

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse fra 2011.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2017

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2016

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2015

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Mål- og resultatplan 2019

Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.

Evaluering af Projekt Møgelkær

Rapporten evaluerer Projekt Møgelkær, som er et pilotprojekt, der blandt andet har haft til formål at skabet øget viden om klientellet og motivations- og behandlingsstøttende arbejde samt at motivere de sædelighedskriminelle til behandling. Ellids Kristensen, overlæge og klinisk lektor, Eva Grahn, psykolog og Tommy Lillebæk, psykolog. Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Sexologisk Klinik 2009 (september)