Gå til indhold

Søgeresultater for:

Evaluering af mentorordningen

Evalueringen beskriver Kriminalforsorgens mentorordnings indhold og udmøntning. Derudover er fokus i evalueringen at komme med anbefalinger i forhold til at kvalitetssikre og optimere ordningen og styrke dens organisatoriske forankring. Forfatter: Malene Molding Nielsen, Ph.d. og ekstern konsulent

Whistleblowerordning

Kriminalforsorgens whistleblowerordning giver mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kriminalforsorgen. Ordningen kan benyttes af ansatte, tidligere ansatte, personer, der endnu ikke er ansat i kriminalforsorgen, og samarbejdspartnere.

Sexologisk behandling

En folder om sexologisk behandling som en mulighed for afsonere, der er dømt for en seksualforbrydelse.

Samfundstjenestested

I folderen "Samfundstjeneste - tag del i en samfundsopgave og få løst en arbejdsopgave gratis" kan du læse om mulighederne for at blive samfundstjenestested.

Risiko- og behovsvurdering

I denne folder kan du læse om, hvad en risiko- og behovsvurdering er, og hvad formålet er med den. Folderen er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Personundersøgelser?

I denne folder kan du læse om personundersøgelser. Hvem beslutter, om der skal laves en personundersøgelse, og hvad er det? Folderen er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Evaluering af Statsfængslet Østjylland

Rapporten evaluerer Statsfængslet Østjylland i forhold til Kriminalforsorgens kravspecifikationer, planer og visioner. Hans Monrad Graunbøl og Kuno Herman Lund. Evaluerings- og Statistikenheden 2009

Anger Management – håndtering af vrede

I denne brochure kan du læse om Anger Management, som er en af kriminalforsorgens kognitive programmer. Brochuren er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Elektronisk fodlænke – baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke

Her kan du læse om, hvem der kan afsone med fodlænke, om ansøgningsprocessen og vilkår under afsoning.

Information om afsoning med fodlænke

I denne brochure kan du læse om, hvornår man kan afsone med fodlænke, og hvordan afsoningen med fodlænke foregår.