Gå til indhold

Søgeresultater for:

Nordisk statistik 2011-15

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Nordisk statistik 2012-16

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Etnicitet og statsborgerskab 2015

Opgørelse over indsatte og klienters nationale og etniske baggrund.

Etnicitet og statsborgerskab 2016

Opgørelse over indsatte og klienters netionale og etniske baggrund.

Etnicitet og statsborgerskab 2017

Opgørelse over indsatte og klienters nationale og etniske baggrund.

Unge indsatte 2016

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler for 2016.

Unge indsatte 2017

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler for 2017.

Unge indsatte 2018

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler for 2018.

Recidivstatistik 2012

Recidivstatistikken indeholder oplysninger om, hvor stor en andel af løsladte og tilsynsklienter, der vender tilbage til Kriminalforsorgen indenfor en to-årig periode.

Recidivstatistik 2014

Recidivstatistikken indeholder oplysninger om, hvor stor en andel af løsladte og tilsynsklienter, der vender tilbage til Kriminalforsorgen indenfor en to-årig periode.