Gå til indhold

Søgeresultater for:

Frederikssund Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Frederikssund Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Frederikshavn Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Frederikshavn Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Frederiksberg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Frederiksberg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Recidivstatistik 2015

Recidivstatistikken indeholder oplysninger om, hvor stor en andel af løsladte og tilsynsklienter, der vender tilbage til Kriminalforsorgen indenfor en to-årig periode.

Nordisk statistik 2010-14

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.