Gå til indhold

Søgeresultater for:

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Undersøgelsen belyser recidiv blandt 405 personer dømt for sædelighedskriminalitet og løsladt i perioden 2004-2006. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2009 (november)

Forvaring og udstrækning heraf – en gennemgang af forvaringssager

Rapporten gennemgår udviklingen i forvaringssager på Anstalten ved Herstedvester for perioden 1. januar 1990 til 31. december 2011. Hanne Høegh Rasmussen. Anstalten ved Herstedvester 2014 (april)

Mentor – støtte til en kriminalitetsfri tilværelse

I denne folder kan du læse om kriminalforsorgens mentorordning. Hvad kan en mentor hjælpe med? Folderen er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Afslapningsøvelser

I Kriminalforsorgens kognitive programmer bruger man ofte afslapningsøvelser. Her kan du hente forskellige udgaver af afslapningsøvelserne.

Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne

Analyse af myndgihedssamarbejdet mellem kriminalforsorgen og kommunerne

Vold, voldtægt og våben – iværksættelsestid 1.-3. kvt. 2019

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte for perioden 1. til 3. kvt. 2019.

Nøgletal april 2019

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Vold, voldtægt og våben – iværksættelsestid 2018

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte - 2018.

Unge indsatte 2019

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler for 2019.

Årsrapport 2018

Kriminalforsorgens årsrapport 2018. Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del. I beretningsdelen er der blandt andet en kort beskrivelse af Kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i Kriminalforsorgens resultatkontrakt i det forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.