Søgeresultater for:

Den ’bløde’ udslusning kan være hård

Kriminalforsorgens fortælling om pensionerne som ’bløde’ institutioner, der skal reparere de indsatte efter opholdet i de ødelæggende og ’hårde’ fængsler, er for unuanceret, viser ph.d.-afhandling.

Café Exit fylder ti år

Café Exit, der hjælper og støtter indsatte og tidligere indsatte til et liv uden kriminalitet, har ti års jubilæum i år. Læs, hvordan projektet har hjulpet to mænd videre i livet.

Gentofte Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gentofte Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Behandling

Behandling kan både ske på særlige behandlingsafdelinger på fængslerne, i arresthusene, på pensionerne samt på institutioner udenfor.

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi de gerne vil fortælle, hvor vigtig uddannelse er.

10 år med God Løsladelse

I år er det 10 år, siden ’God Løsladelse’ blev etableret. Et tværfagligt samarbejde, der skal medvirke til at nedsætte risikoen for, at de løsladte begår ny kriminalitet, ved at sørge for en koordineret handleplan mellem kommunen og kriminalforsorgen.

Topsikret fængsel fylder et år

Det topsikrede Storstrøm Fængsel på Falster nærmer sig etårsdagen. I dag sidder der 196 indsatte bag den seks meter høje ringmur.

Ny kampagne skal få flere til at blive fængselsbetjent

Der er brug for flere fængselsbetjente i Danmark. Derfor søsætter Kriminalforsorgen nu en kampagne, der skal få flere til at søge ind på uddannelsen som fængselsbetjent inden ansøgningsfristen den 14. maj.

Fortællingen om Vridsløselille – Starten på en ny æra

I 158 år har det historiske Vridsløselille Fængsel huset kriminelle i alle afskygninger. Over de næste uger udfolder vi fortællingen om fængslets fascinerende historie.