Gå til indhold

Søgeresultater for:

Ud af kriminalitet

Den resocialiserende indsats er afgørende for at sikre et mere trygt samfund.

Medarbejderstøtte

Kriminalforsorgen støtter både nuværende og tidligere ansatte, der er ramt af alvorlig tilskadekomst på grund af arbejdet. Kriminalforsorgen yder også støtte til de pårørende, der også bliver berørt, når en ansat kommer til skade.

Tilsyn

De fleste dømte, som Kriminalforsorgen har ansvar for, er uden for fængslerne. De er for eksempel idømt samfundstjeneste eller behandling eller prøveløsladt fra en fængselsdom. Det er Kriminalforsorgen i Frihed - forkortet til KiF - der står for tilsyn og opfølgning med disse dømte.

Stevns Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Stevns Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hørsholm Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Hørsholm Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Behandling

Behandling kan både ske på særlige behandlingsafdelinger på fængslerne, i arresthusene, på pensionerne samt på institutioner udenfor.

Slagelse Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Slagelse Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Kriminalpræventivt arbejde

Kriminalforsorgen har en lang tradition for kriminalpræventivt arbejde. Vi samarbejder med skoler, politi og kommunale myndigheder om at forhindre kriminalitet og om at planlægge udslusningen fra fængslerne. Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) spiller en stor rolle i dette arbejde.