Gå til indhold

Søgeresultater for:

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende planlagte og afholdte tilsyn

Rapporten er en opgørelse af spørgeskemaundersøgelsen om planlagte og afholdte tilsyn i KiF. Natalia Bien. Analyse & Evaluering 2012 (december)

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe

Evalueringen omhandler Projekt Godnathistorier, som er et projekt, der giver indsatte mulighed for at indlæse godnathistorier på en CD, så børnene udenfor kan høre deres forælder eller nære pårørende læse højt, selvom de er fysisk adskilt. Evalueringen undersøger, hvorvidt deltagelse i Projekt Godnathistorie har en positiv indflydelse på relationen mellem barn og indsat, samt hvorvidt projektet fører til en øget læselyst. Natalia Bien og Nadja Lund-Sørensen. Analyse & Evaluering 2012 (december)

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Rapporten omhandler en spørgeskemaundersøgelse fra 2012, der blev foretaget blandt indsatte på Kriminalforsorgens behandlingsafdelinger. Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvorledes de indsatte var blevet motiveret til at deltage i behandlingen, og hvilken betydning dette havde for deres fortsatte deltagelse. Susanne Clausen. Analyse & Evaluering 2012 (juni)

Brugerundersøgelsen 2013 – Fængsler og arresthuse

Denne undersøgelse præsenterer de samlede resultater fra brugerundersøgelsen 2013. Brugerundersøgelsen er en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at indsamle viden om miljøet i Kriminalforsorgens institutioner. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2014 (marts)

Evaluering af ungeprojektet i Vestre Fængsel

Rapporten belyser Kriminalforsorgens handleplansarbejde fra en kvantitativ vinkel baseret på et repræsentativt udsnit på 405 handleplaner. Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak. Analyse & Evaluering 2013 (marts)

Evaluering af Bakkegårdsmodellen

Evalueringen omhandler et forsøg med den såkaldte "Bakkegårdsmodel", der blev iværksat med henblik på, at unge dømte under 18 år hurtigere får status som afsonere og dermed opnår de retsgarantier, der er nedfældet i Straffuldbyrdelsesloven. Natalia Bien. Analyse & Evaluering 2010 (december)

Hvordan og hvor meget – en kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen

Undersøgelsen belyser handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen baseret på et repræsentativt udsnit på 405 handleplaner og med et kvantitativt analyseperspektiv. Det undersøges, hvor ofte de forskellige dele af handleplanerne udfyldes, og hvilke faktorer, udfyldelsesgraden hænger sammen med. Rapporten er første del af en undersøgelse af handleplaner og knytter sig til en kvalitativ undersøgelse fra 2014 med titlen 'Hvad er planen'. Anita Rönneling og Nadja Lund-Sørensen. Analyse & Evaluering 2013 (marts)

Klientundersøgelsen 2011

Rapporten belyser Kriminalforsorgens klienter, hvad angår personlige, sociale og kriminalitetsmæssige forhold. Undersøgelsen inddeler klienterne i tre typer, hhv. tilsynspopulationen, fængselspopulationen og varetægtspopulationen. Rapporten er den første i en række publikationer, som omhandler Kriminalforsorgens klientel. Susanne Clausen. Straffuldbyrdelseskontoret (2013)

Fængslet ta’r (stadig) de sidste – Klientundersøgelsen 2011.

Rapporten sammenligner Kriminalforsorgens klientel i fængsler i hhv. 1999 og 2011. Formålet med undersøgelsen er at belyse, om afsonerne i perioden er blevet dårligere stillet, hvad angår personlige, sociale og kriminalitetsmæssige forhold. Undersøgelsen er en udløber af rapporten 'Klientundersøgelsen 2011'. Susanne Clausen. Straffuldbyrdelseskontoret 2013 (november)

Klientundersøgelsen 2011 – delrapport om unge klienter

Rapporten omhandler Kriminalforsorgens unge klienter (15-17 år), som belyses hvad angår baggrundsfaktorer (såsom køn, alder og etnicitet), anbringelse uden for hjemmet, igangværende uddannelse, sygdom og kriminel belastning. Rapporten er en udløber af rapporten 'Klientundersøgelsen 2011'. Susanne Clausen. Straffuldbyrdelseskontoret 2013 (december)