Søgeresultater for:

Kriminalforsorgen inddrager nu spillekonsoller i alle arrester

Kriminalforsorgen går efter fund af ekstremistisk materiale videre og inddrager nu også spillekonsoller i arresterne i den laveste sikkerhedsklasse 3.

Servicetjek af disciplinærstraffe

Kriminalforsorgen skal undersøge de nuværende disciplinærstraffe i fængsler og arresthuse og se på, om de virker i praksis.

Kolding Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Kolding Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Sorø Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Sorø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.