Søgeresultater for:

Aarhus Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Aarhus Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Nyt superfængsel åbner snart på Falster

Danmarks næststørste lukkede fængsel hedder snart Storstrøm Fængsel. Det åbner for de første indsatte den 30. oktober i år. Justitsminister Søren Pape Poulsen havde i sidste uge mulighed for med egne øjne at se det nye fængsel på Falster på et besøg, hvor han også fik en grundig orientering om tankerne bag arkitektur, indretning og sikkerhed.

Flerårsaftaler og mål

Flerårsaftalen for kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække (normalt 4 år). Aftalen bliver til som led i forhandlingerne om finansloven.

Ledelse og administration

I kriminalforsorgen beskæftiger vi mange med akademiske og administrative uddannelser. Det gælder i ledelsen og driften af de mange institutionstyper, i vores sikkerhedsarbejde og i evaluering og dokumentation af vores indsats.