Gå til indhold

Søgeresultater for:

Egedal Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Egedal Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Kriminalforsorgens nye sikkerhedsorganisation tager form

Arbejdet med kriminalforsorgens nye sikkerheds- og efterretningsorganisation skrider støt fremad. Strategi og organisering er klar.

Gladsaxe Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gladsaxe Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Kriminalforsorgen

VI driver landets fængsler og fører tilsyn med dømte i frihed. Vi hjælper folk sikkert videre til et liv uden kriminalitet.