Gå til indhold

Søgeresultater for:

Brugerundersøgelsen 2015 – Kriminalforsorgen i Frihed

Denne undersøgelse omhandler forholdene i Kriminalforsorgen i Frihed set fra klienternes perspektiv, og baserer sig på data fra Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2015. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (december)

Brugerundersøgelsen 2015 – Pensioner

Undersøgelsen omhandler forholdene på Kriminalforsorgens pensioner set fra pensionsklienternes perspektiv, og baserer sig på data fra Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2015. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (november)

Hvad er planen? – en kvalitativ undersøgelse af indholdet i Kriminalforsorgens handleplaner

Evalueringen omhandler handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen belyst kvalitativt ved analyse af mere end 250 handleplaner. Evalueringen er en opfølgning på rapporten 'Hvordan og hvor meget', der kvantitativt belyser handleplansarbejdet. Anita Rönneling og Nadja Lund-Sørensen. Analyse & Evaluering 2014 (november)

Back on Track – et projekt på rette spor?

Rapporten indeholder fund fra en erfaringsopsamling vedr. projektet 'Back on Track'. De mentorer, der har været knyttet til projektet, er blevet interviewet om deres erfaringer med indsatsen, herunder hvordan de ser på rollen som mentor i Kriminalforsorgens regi. Anita Rönneling. Analyse & Evaluering 2015 (januar)

Evaluering af Kokkeskolen

Evalueringen omhandler elever og underviseres erfaringer med kokkeskoleprojektet og restaurationsvirksomheden i Statsfængslet Vridsløselille, Jyderup og Vestre Fængsel. Linda Kjær Minke, lektor ved Syddansk Universitet, og Flemming Balvig, professor emeritus ved Københavns Universitet. Direktoratet for Kriminalforsorgen 2015 (maj)

Udannelses- og erhvervsvejledning i udfordrende rammer

Denne rapport er en temaanalyse i en evaluering af de første fire år med satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’. Temanalysens genstandsfelt er en delindsats i projektet, der handler om at styrke vejledningstilbuddet til de indsatte i Kriminalforsorgens fængsler. Der findes også en samlet evaluering af de første fire år med satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte: ’Mere kompetencegivende og målrettet uddannelse i fængslerne’ (2016). Dorte Stenbæk Bentsen. Analyse & Evaluering 2015 (maj)

Store potentialer i arresthusundervisningen – uanset model. Evaluering af forsøg med import af undervisning i seks arresthuse.

Denne rapport er en evaluering af et toårigt forsøg igangsat som en del af satspuljeprojektet ’Styrket uddannelse til indsatte’. Forsøget handler om at få erfaringer med at tilbyde undervisning med en importmodel i seks af Kriminalforsorgens arresthuse. Der findes også en samlet evaluering af de første fire år med satspuljeprojektet Styrket uddannelse til indsatte: ’Mere kompetencegivende og målrettet uddannelse i fængslerne’ (2016). Dorte Stenbæk Bentsen. Analyse & Evaluering 2015 (september)

En undersøgelse af behandlingsordningen, delrapport 1. Visitationsundersøgelsen

Visitationsundersøgelsen præsenterer resultaterne fra den første delundersøgelse af forskningsprojektet 'En Undersøgelse af Behandlingsordningen'.

Vordingborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Vordingborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Brugerundersøgelsen 2015 – Tilsynsklienternes vurdering af RNR

Rapporten omhandler Kriminalforsorgens tilsynsklienters vurdering af risiko- og behovsvurderingsredskabet LS/RNR. Natalia Bien, Jonas Lindstad og Juliane Bonnemose Poulsen. Analyse & Evaluering 2016 (juni)