Gå til indhold

Udgivelser

Kriminalforsorgen deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter, og dokumenterer mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker. Du kan finde alle udgivelser, brochurer og rapporter på denne side. Du kan også finde omtale af nyere bøger, som er relevante for kriminalforsorgens område.

Type

Udgiver

Sortering

Unge indsatte 2020

Mål- og resultatplan 2021

Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.

Strategi 2021

Kriminalforsorgens nye strategi for 2021 sætter retningen for organisationens arbejde frem mod en ny flerårsaftale. Strategien sætter ord på, hvad kriminalforsorgens opgaver er, hvor de store aktuelle udfordringer ligger, og hvilke fokusområder, der arbejdes med i udviklingen af kriminalforsorgen.

Nøgletal oktober 2020

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Etnicitet og statsborgerskab 2019

Opgørelse over indsatte og klienters nationale og etniske baggrund. Revideret i september 2020.

Rapport om afsluttede forløb i Ungekriminalforsorgen 2020

Kriminalforsorgens statistik 2019

Årlig statistikberetning med tal for kriminalforsorgen.

Unge indsatte januar-juni 2020

Unge indsatte januar-juni 2020

Disciplinærsager mod medarbejdere 2019

Årsrapport 2019

Kriminalforsorgens årsrapport 2019. Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del. I beretningsdelen er der blandt andet en kort beskrivelse af kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i kriminalforsorgens resultatkontrakt i det forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.