Udgivelser

Kriminalforsorgen deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter, og dokumenterer mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker. Du kan finde alle udgivelser, brochurer og rapporter på denne side. Du kan også finde omtale af nyere bøger, som er relevante for kriminalforsorgens område.

Type

Udgiver

Sortering

Nordisk statistik 2013-17

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Vold, voldtægt og våben – iværksættelsestid 2019

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte - 2019.

Nøgletal august 2019

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Nøgletal april 2019

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Vold, voldtægt og våben – iværksættelsestid 2018

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte - 2018.

Unge indsatte 2019

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler. Tallene opdateres en gang i kvartalet.

Information om afsoning med fodlænke

I denne brochure kan du læse om, hvornår man kan afsone med fodlænke, og hvordan afsoningen med fodlænke foregår.

Elektronisk fodlænke – baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke

Her kan du læse om, hvem der kan afsone med fodlænke, om ansøgningsprocessen og vilkår under afsoning.

Årsrapport 2018

Kriminalforsorgens årsrapport 2018. Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del. I beretningsdelen er der blandt andet en kort beskrivelse af Kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i Kriminalforsorgens resultatkontrakt i det forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.

Evaluering af mentorordningen

Evalueringen beskriver Kriminalforsorgens mentorordnings indhold og udmøntning. Derudover er fokus i evalueringen at komme med anbefalinger i forhold til at kvalitetssikre og optimere ordningen og styrke dens organisatoriske forankring. Forfatter: Malene Molding Nielsen, Ph.d. og ekstern konsulent