Udgivelser

Kriminalforsorgen deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter, og dokumenterer mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker. Du kan finde alle udgivelser, brochurer og rapporter på denne side. Du kan også finde omtale af nyere bøger, som er relevante for kriminalforsorgens område.

Type

Udgiver

Sortering

Unge indsatte 2018

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler. Tallene opdateres en gang i kvartalet.

Mål- og resultatplan 2019

Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.

Statistikberetning 2017

Den årlige statistikberetning udkommer hver sommer og indeholder nøgletal fra kriminalforsorgens virksomhed.

Udviklingsplan 2018-21

Udviklingsplanen fortæller om de mange projekter, som kriminalforsorgens flerårsaftale 2018-21 rummer. De falder i en rækker temaer, og under hvert tema er udvalgt en eller to cases. Bagerst i publikationen finder du det samlede overblik over udviklingsprojekterne.

Nøgletal oktober 2018

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Vold og trusler mod Kriminalforsorgens personale – Udvikling 2007-2017

Undersøgelsen omhandler udviklingen i vold og trusler miod personale i Kriminalforsorgen fra 2007-2017. Natalia Bien & Susanne Clausen. Analyse & Evaluering, 2018

Nøgletal august 2018

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Årsrapport 2017

Kriminalforsorgens årsrapport 2017. Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del. I beretningsdelen er der blandt andet en kort beskrivelse af Kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i Kriminalforsorgens resultatkontrakt i det forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.

Unge indsatte 2017

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler. Tallene opdateres en gang i kvartalet.

Etnicitet og statsborgerskab 2017

Opgørelse over indsatte og klienters nationale og etniske baggrund.