Udgivelser

Kriminalforsorgen deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter, og dokumenterer mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker. Du kan finde alle udgivelser, brochurer og rapporter på denne side. Du kan også finde omtale af nyere bøger, som er relevante for kriminalforsorgens område.

Type

Udgiver

Sortering

Nøgletal april 2019

Våben, vold og voldtægt – iværksættelsestid 2019

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte - 2019.

VVV-sager 2018

Unge indsatte 2019

Information om afsoning med fodlænke

I denne brochure kan du læse om, hvornår man kan afsone med fodlænke, og hvordan afsoningen med fodlænke foregår.

Elektronisk fodlænke – baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke

Her kan du læse om, hvem der kan afsone med fodlænke, om ansøgningsprocessen og vilkår under afsoning.

Årsrapport 2018

Kriminalforsorgens årsrapport 2018. Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del. I beretningsdelen er der blandt andet en kort beskrivelse af Kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i Kriminalforsorgens resultatkontrakt i det forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.

Evaluering af mentorordningen

Evalueringen beskriver Kriminalforsorgens mentorordnings indhold og udmøntning. Derudover er fokus i evalueringen at komme med anbefalinger i forhold til at kvalitetssikre og optimere ordningen og styrke dens organisatoriske forankring. Forfatter: Malene Molding Nielsen, Ph.d. og ekstern konsulent

Unge indsatte 2018

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler. Tallene opdateres en gang i kvartalet.

Mål- og resultatplan 2019

Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.