Udgivelser

Kriminalforsorgen deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter, og dokumenterer mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker. Du kan finde alle udgivelser, brochurer og rapporter på denne side. Du kan også finde omtale af nyere bøger, som er relevante for kriminalforsorgens område.

Type

Udgiver

Sortering

Våben, vold og voldtægt – iværksættelsestid 2019

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte - 2019.

Konfliktsituationer i kriminalforsorgen

Konfliktsituationer i kriminalforsorgen - en kvantiativ analyse af indberetninger om vold, trusler og krænkelser mod personalet

Vold og trusler mod fængselsbetjente i et kvalitativt perspektiv

Konflikthåndtering under pres? - Vold og trusler mod fængselsbetjente i et kvalitativt perspektiv.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2018

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Statistikberetning 2017

Vold, voldtægt og våben – iværksættelsestid 1.-3. kvt. 2019

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte for perioden 1. til 3. kvt. 2019.

Nøgletal oktober 2019

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Kriminalforsorgens statistikberetning 2018

Den årlige statistikberetning udkommer hver sommer og indeholder nøgletal fra kriminalforsorgens virksomhed.

Nordisk statistik 2013-17

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Nøgletal august 2019

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.