Gå til indhold

Udgivelser

Kriminalforsorgen deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter, og dokumenterer mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker. Du kan finde alle udgivelser, brochurer og rapporter på denne side. Du kan også finde omtale af nyere bøger, som er relevante for kriminalforsorgens område.

Type

Udgiver

Sortering

Etnicitet og statsborgerskab 2020

Unge indsatte 2021

Oversættelse af Nelson Mandela reglerne

Oversættelse af Europæiske Fængselsregler

Kriminalforsorgens kommunikationsstrategi 2021

Tal for kriminalforsorgen

Årsrapport 2020

Kriminalforsorgens årsrapport 2019. Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del. I beretningsdelen er der blandt andet en kort beskrivelse af kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i kriminalforsorgens resultatkontrakt i det forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.

Direktoratet

Organisationsdiagram for Direktoratet for Kriminalforsorgen

Unge indsatte 2020

Mål- og resultatplan 2021

Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.