Direktoratet for Kriminalforsorgen udgiver hvert år en række statistikpublikationer, der belyser forskellige dele af vores virksomhed. Hent publikationerne nedenfor.

 

Årlig statistikberetning

Den årlige statistikberetning udkommer hver sommer og indeholder bl.a. oplysninger om:

  • antallet af indsatte i arrester og fængsler
  • hvilken type kriminalitet de indsatte er dømt for
  • de indsattes alder, køn og baggrund
  • undvigelser
  • oplysninger om retsvæsen og kriminalitet i Grønland og Færøerne

Statistikberetning 2017
Statistikberetning 2016
Statistikberetning 2015

Recidivstatistik

Recidivstatistikken indeholder oplysninger om, hvor stor en andel af løsladte og tilsynsklienter, der vender tilbage til kriminalforsorgen indenfor en to-årig periode.

Recidivstatistik 2015
Recidivstatistik 2014
Recidivstatistik 2012

 

Unge indsatte

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler. Tallene opdateres en gang i kvartalet.

Unge indsatte 2019
Unge indsatte 2018
Unge indsatte 2017
Unge indsatte 2016

Etnicitet og statsborgerskab

Nordisk statistik

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Nordisk statistik 2013-17
Nordisk statistik 2012-16
Nordisk statistik 2011-15
Nordisk statistik 2010-14

Våben, vold og voldtægt

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte.

Våben, vold og voldtægt – iværksættelsestid 1.-2. kvartal 2019
Våben, vold og voldtægt – iværksættelsestid 2018