Enner Mark Fængsel

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

”Tal fra kriminalforsorgen” er udarbejdet af Direktoratet for Kriminalforsorgen og har til formål løbende at give et faktuelt indblik i udvalgte dele af kriminalforsorgens virksomhed.

I hver udgave kan du finde:

  • Kapacitetsudnyttelse
  • Fængsels- og transportbetjente samt indsatte
  • Sygefravær
  • Vold og trusler mod ansatte

Derudover vil der være særligt udvalgte emner, som skifter hvert kvartal.

Nøgletal oktober 2019
Nøgletal august 2019
Nøgletal april 2019
Nøgletal januar 2019
Nøgletal oktober 2018
Nøgletal august 2018
Nøgletal april 2018

Færre udgange og mindre misbrug

Fra 2013 til 2017 ses væsentlig færre udgange. En direkte fremskrivning tyder på, at 2018 vil ende med ca. 35.000 udgange, som er det laveste niveau i perioden.

De indsatte kan få tilladelse til udgang, hvis der er retligt grundlag herfor, og kriminalforsorgen skønner, at der ikke er risiko for, at udgangen misbruges. Knap 9 ud af 10 udgange sker fra åbne fængsler.

Langt de fleste udgange er uden misbrug. I 2017 blev der afviklet 39.631 udgange. Heraf var 815 med misbrug. Det svarer til 2,1 pct. af alle udgange. 0,1 pct. blev misbrugt med ny kriminalitet til følge.

Se mere i nøgletal oktober 2018