Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Tal og fakta > For studerende og forskere

For studerende og forskere

Mange studerende og forskere ønsker at lave undersøgelser på Kriminalforsorgens område. Vi har disse retningslinjer for, hvordan du kan ansøge om tilladelse:

Vi skelner mellem to kategorier af henvendelse: 1) Henvendelser fra almindelige studerende og 2) Henvendelser fra studerende, som skriver speciale, samt forskere og konsulenter.

1: Studerende på bachelorniveau eller tilsvarende

Du skal henvende dig til områdekontoret for det område, som den eller de institutioner, du gerne vil have med i undersøgelsen, hører ind under. Det er en god idé at sende en projektbeskrivelse til områdekontoret sammen med din ansøgning.

Her finder du kontaktoplysningerne på kriminalforsorgens områdekontorer.

2: Specialestuderende, ph.d. studerende, forskere og konsulenter

Du skal sende en ansøgning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Straffuldbyrdelse, Koncern Resocialisering, Strandgade 100, 1401 København K eller på mail: LAkademiske.samarbejder@krfo.dk

Ansøgningen skal indeholde:

  • en projektbeskrivelse med undersøgelsestidspunkt, undersøgelsens kontekst (dvs. om det er et forskningsprojekt, et speciale, en ph.d. afhandling eller andet), navn på vejleder, anvendte metoder og data, evt. teoretisk referenceramme, formål med undersøgelsen og forventet tidspunkt for afrapportering
  • dit navn, kontaktoplysninger og et kort CV

Koncern Resocialisering foretager en faglig vurdering af projektet og kommer med en anbefaling til institutionerne, men det er ledelsen og personalet i den enkelte institution, der giver den endelige tilladelse.

Som studerende og forsker er du forpligtet til at overholde Datatilsynets regler vedr. behandling af personoplysninger.

Læs mere om Datatilsynets regler