Gå til indhold

Nyheder

Tags

Sortering

17 millioner kroner på vej til uniformerede medarbejdere i kriminalforsorgen

Mar 23, 2023

Som følge af den kritiske bemandingssituation i kriminalforsorgen, er Direktoratet for Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet blevet enige om ekstraordinær honorering af det uniformerede personale.

Kriminalforsorgen glæder sig over nyt flertal bag flerårsaftale

Mar 07, 2023

Et flertal i Folketinget er blevet enige om de økonomiske rammer for kriminalforsorgen frem til udgangen af 2025. Kriminalforsorgens direktør ser frem til at sætte gang i flere vigtige projekter.

Fejl i sagsbehandling vedrørende indsat

Jan 27, 2023

Der blev begået fejl i sagsbehandlingen vedrørende den indsatte, som nu er sigtet for drab i Kolding nytårsnat. Det vurderer Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Justitsministeren åbner pop-up-uddannelse i Esbjerg

Jan 19, 2023

For at styrke rekrutteringen åbner kriminalforsorgen for anden gang en såkaldt pop-up-skole. 15 elever er begyndt på skolen i Esbjerg.

Kriminalforsorgen indgår forlig om brud på 48-timers reglen

Nov 07, 2022

Mange medarbejdere har over en årrække selv ønsket – samt fået lov til – at tage flere timer, end de er ansat til. Det har medført brud på 48-timersreglen, og derfor godtgøres medarbejderne nu.

Stor forbedring af det psykiske helbred hos anstaltsbetjente i Grønland

Sep 28, 2022

De uniformerede medarbejdere i Grønland har oplevet et markant fald i antallet af psykiske belastningsreaktioner såsom PTSD, depression, angst og stress, viser en ny rapport. Der er dog stadig udfordringer, og kriminalforsorgen fortsætter arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Kriminalforsorgen åbner ny pop-up-uddannelse i Esbjerg

Aug 25, 2022

Kriminalforsorgen åbner et nyt uddannelsescenter i Esbjerg, så der for første gang kan uddannes fængselsbetjente og værkmestre i den sydvestjyske del af Danmark.

Vold og trusler mod fængselsbetjente falder markant

Jul 26, 2022

Antallet af episoder med vold og trusler i kriminalforsorgen er faldet 40 procent på fem år. I samme periode er antallet af indsatte steget med 18 procent.

Stor undersøgelse afsluttet – 10 advokater og seks bistandsværgers opkald aflyttet

Jun 30, 2022

Kriminalforsorgen igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af, om telefonsamtaler mellem indsatte i lukkede fængsler og bl.a. deres advokater var blevet aflyttet i strid med loven. Undersøgelsen er afsluttet, og intet tyder på, at oplysninger fra samtaler er udvekslet med andre myndigheder.

Skærpede sanktioner ved udeblivelse fra afsoning

Jun 23, 2022

Folketinget har netop besluttet at begrænse rettighederne for dømte, der udebliver fra afsoning uden lovlig grund. Tiltaget er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25.