Nyheder

Tags

Sortering

100.000 besøg i fængsler og arrester hvert år

Maj 03, 2019

Besøg af pårørende og advokater er en vigtig ret for indsatte i landets fængsler og arrester – og dem er der mange af, viser seneste udgave af tal fra kriminalforsorgen.

Ny kampagne skal skaffe flere fængselsbetjente

Apr 08, 2019

Der mangler fængselsbetjente i Danmark. Derfor skyder Kriminalforsorgen i dag en ny kampagne i gang, som skal få flere til at søge ind på uddannelsen som fængselsbetjent. For første gang er det også muligt at søge ind på det nye uddannelsessted i Jylland, som åbner til august.

Nye regler om foto og signalement af indsatte

Apr 05, 2019

Der er kommet nye regler om foto og signalement af indsatte i fængsler, arrester og pensioner.

Hvem er de nye fængselsbetjente?

Apr 03, 2019

35 nye fængselsbetjentelever og 4 værkmestre startede mandag d. 1. april 2019 på kriminalforsorgens uddannelsescenter. Justitsministeren bød dem velkommen. Men hvem er de nye fængselsbetjente egentlig?

Vridsløselille Fængsel sættes til salg

Apr 01, 2019

Kriminalforsorgen overdrager Vridsløselille Fængsel til det statslige aktieselskab Freja Ejendomme. Det gamle fængsel fra 1859 er derfor til salg.

Fakta om visitationer og fund af hash

Mar 27, 2019

TV2 har i aften bragt et indslag om hash i de danske fængsler. Læs her fakta om visitationer og fund af hash i fængsler og arresthuse.

Kriminalforsorgen undersøger opsigelser

Mar 12, 2019

Der er flere fængselsbetjente, der forlader kriminalforsorgen, end der er nye, som kommer til. Ny undersøgelse skal afdække årsagerne og hjælpe med at fastholde flere betjente.

Mentorordning skal styrkes

Mar 07, 2019

En evaluering af kriminalforsorgens mentorordning peger på et behov for at styrke ordningen ved en række nye tiltag, blandt andet en mere målrettet visitation til ordningen.

Kriminalforsorgen får whistleblowerordning

Mar 01, 2019

Kriminalforsorgen får ligesom politiet, anklagemyndigheden og Justitsministeriets departement en whistleblowerordning pr. 1. marts 2019.

Kriminalforsorgen genoptager sager om erstatning

Feb 25, 2019

Kriminalforsorgen har haft en forkert praksis for erstatning til indsatte, der har været udsat for uforskyldte indgreb under afsoning. En række sager bliver nu genoptaget.