Gå til indhold

Nyheder

Tags

Sortering

Vejen til afvikling af COVID-19-restriktioner

Mar 22, 2021

Kriminalforsorgen har i forbindelse med COVID-19 iværksat tiltag for at begrænse smittespredning. Der er nu lagt en plan for, hvordan og hvornår tiltagene forventes afviklet.

Kriminalforsorgen iværksætter nye akuttiltag

Mar 02, 2021

Kriminalforsorgen iværksatte i slutningen af 2020 en række akuttiltag for at øge trivslen i organisationen. Nu rulles yderligere seks akuttiltag ud.

Alle dømte indkaldes nu til afsoning igen

Feb 08, 2021

Kriminalforsorgen indkalder igen alle dømte til afsoning - også afsonere med elektronisk fodlænke. Samtidig åbnes der for misbrugsbehandling og EXIT-arbejde i det omfang, det sundhedsmæssigt er forsvarligt. COVID 19-restriktioner omkring besøg og udgang fastholdes ind til videre.

Kriminalforsorgen skruer op for tilsigelser

Jan 20, 2021

​Kriminalforsorgen ophæver nu det COVID 19-relaterede tilsigelsesstop for alle dømte, der skal afsone i lukkede fængsler og for visse dømte til afsoning i åbne fængsler. Det sker ud fra en vurdering af, at det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. ​

Kriminalforsorgen skærper COVID 19-restriktioner og indkalder igen til afsoning

Jan 11, 2021

Kriminalforsorgen har besluttet at forlænge de nuværende COVID 19-restriktioner med enkelte skærpelser af de indsattes besøgs- og udgangsrestriktioner. Samtidig indkalder kriminalforsorgen igen udvalgte dømte til afsoning.

Kriminalforsorgen iværksætter nye tiltag mod smittespredning

Dec 10, 2020

Fra den 10. december 2020 indfører kriminalforsorgen en række nye restriktioner i blandt andet fængsler og arrester for at begrænse COVID-19 smittespredningen.

Kriminalforsorgen iværksætter nye tiltag mod smittespredning

Dec 10, 2020

Fra den 10. december 2020 indfører kriminalforsorgen en række nye restriktioner i blandt andet fængsler og arrester for at begrænse COVID-19 smittespredningen.

Akuttiltag i kriminalforsorgen

Nov 13, 2020

Kriminalforsorgen er under et stort pres. Derfor prioriterer direktør Ina Eliasen at få aktiveret hele organisationen i at finde konkrete løsninger. Det har allerede resulteret i flere akutte tiltag.

Kriminalforsorgen etablerer sikkerhedstaskforce i Herstedvester Fængsel

Okt 26, 2020

Kriminalforsorgen har etableret en operativ sikkerhedstaskforce, som hurtigt skal identificere eventuelle sikkerhedsudfordringer og styrke sikkerheden i Herstedvester Fængsel. Derudover er kriminalforsorgens forstærkningshold hentet til fængslet.

Tiltag mod smittespredning i fængsler og arrester

Sep 30, 2020

Kriminalforsorgen indfører krav om mundbind ved besøg i fængsler og arrester. Samtidig begrænses besøg til nærtstående personer og advokater.