Gå til indhold

Nyheder

Tags

Sortering

Hverdagen vender tilbage i landets fængsler og arrester

Jun 04, 2020

Fængsler og arrester normaliserer driften. Det betyder bl.a., at indsatte allerede nu tilbydes beskæftigelse på fuld tid igen og fra den 15. juni får mulighed for udgang.

Kriminalforsorgen normaliserer tilsyn, afvikling af samfundstjeneste og fodlænkeafsoning

Maj 28, 2020

Fysiske tilsynsmøder i Kriminalforsorgen i Frihed og Ungekriminalforsorgen, iværksættelse af samfundstjeneste og indkaldelse til afsoning med fodlænke genoptages.

Kriminalforsorgens pensioner vender tilbage til en mere normal hverdag

Maj 27, 2020

Beboere i kriminalforsorgens pensioner kan fra starten af juni vende tilbage til en mere normal hverdag.

Udvidelse af besøg til indsatte

Maj 22, 2020

Fra den 26. maj 2020 udvider kriminalforsorgen adgangen til uoverværet besøg fra nære pårørende.

Ny direktør for kriminalforsorgen

Maj 20, 2020

HR-direktør i Rigspolitiet Ina Eliasen er blevet udnævnt til direktør for kriminalforsorgen med virkning fra den 1. juli 2020.

Revisionsundersøgelse af indkøb af sikringstekniske ydelser afsluttet

Maj 19, 2020

Ekstern revisionsundersøgelse af kriminalforsorgens indkøb af sikringstekniske ydelser i perioden 2014-2018 er netop afsluttet, og institutionschefen for Storstrøm Fængsel kan nu genindtræde i sin stilling.

Indsatte får mulighed for mere beskæftigelse

Maj 15, 2020

Kriminalforsorgen begynder gradvist at åbne mere for indsattes muligheder for beskæftigelse. Det sker på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering.

Kriminalforsorgen åbner for de første besøg

Maj 05, 2020

Fra den 18. maj 2020 genåbner kriminalforsorgen i begrænset omfang for besøg til indsatte. Det sker på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering med strenge krav til de fysiske rammer og rengøring.

Kriminalforsorgen indkalder igen til afsoning

Apr 24, 2020

Kriminalforsorgen begynder igen gradvist at indkalde dømte fra fri fod.

Indsatte i fængsler skal producere værnemidler

Apr 07, 2020

Regionerne mangler værnemidler, og producenterne har svært ved at følge med. Nu har kriminalforsorgen indgået samarbejde med en virksomhed om produktion af visirer i fængslerne.