Gå til indhold

Nyheder

Tags

Sortering

Stort skridt mod placering af ny arrest med 400 pladser i Slagelse

Okt 03, 2022

Kriminalforsorgen har fundet en placering til en ny arrest i Slagelse Kommune, som der nu bliver arbejdet videre med.

Stor forbedring af det psykiske helbred hos anstaltsbetjente i Grønland

Sep 28, 2022

De uniformerede medarbejdere i Grønland har oplevet et markant fald i antallet af psykiske belastningsreaktioner såsom PTSD, depression, angst og stress, viser en ny rapport. Der er dog stadig udfordringer, og kriminalforsorgen fortsætter arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Kriminalforsorgen åbner ny pop-up-uddannelse i Esbjerg

Aug 25, 2022

Kriminalforsorgen åbner et nyt uddannelsescenter i Esbjerg, så der for første gang kan uddannes fængselsbetjente og værkmestre i den sydvestjyske del af Danmark.

Vold og trusler mod fængselsbetjente falder markant

Jul 26, 2022

Antallet af episoder med vold og trusler i kriminalforsorgen er faldet 40 procent på fem år. I samme periode er antallet af indsatte steget med 18 procent.

Stor undersøgelse afsluttet – 10 advokater og seks bistandsværgers opkald aflyttet

Jun 30, 2022

Kriminalforsorgen igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af, om telefonsamtaler mellem indsatte i lukkede fængsler og bl.a. deres advokater var blevet aflyttet i strid med loven. Undersøgelsen er afsluttet, og intet tyder på, at oplysninger fra samtaler er udvekslet med andre myndigheder.

Skærpede sanktioner ved udeblivelse fra afsoning

Jun 23, 2022

Folketinget har netop besluttet at begrænse rettighederne for dømte, der udebliver fra afsoning uden lovlig grund. Tiltaget er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25.

Kriminalforsorgen fordobler sine uddannelsesmuligheder

Apr 22, 2022

Kriminalforsorgen åbner to nye uddannelsescentre, så der kan uddannes fængselsbetjente og værkmestre fire steder i landet samt transportbetjente to steder i landet. Merituddannelsen fra transportbetjent til fængselsbetjent udbydes fortsat alene i Birkerød.