Gå til indhold

Nyheder

Tags

Sortering

Kriminalforsorgen skruer op for tilsigelser

Jan 20, 2021

​Kriminalforsorgen ophæver nu det COVID 19-relaterede tilsigelsesstop for alle dømte, der skal afsone i lukkede fængsler og for visse dømte til afsoning i åbne fængsler. Det sker ud fra en vurdering af, at det kan ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. ​

Kriminalforsorgen skærper COVID 19-restriktioner og indkalder igen til afsoning

Jan 11, 2021

Kriminalforsorgen har besluttet at forlænge de nuværende COVID 19-restriktioner med enkelte skærpelser af de indsattes besøgs- og udgangsrestriktioner. Samtidig indkalder kriminalforsorgen igen udvalgte dømte til afsoning.

Kriminalforsorgen iværksætter nye tiltag mod smittespredning

Dec 10, 2020

Fra den 10. december 2020 indfører kriminalforsorgen en række nye restriktioner i blandt andet fængsler og arrester for at begrænse COVID-19 smittespredningen.

Kriminalforsorgen iværksætter nye tiltag mod smittespredning

Dec 10, 2020

Fra den 10. december 2020 indfører kriminalforsorgen en række nye restriktioner i blandt andet fængsler og arrester for at begrænse COVID-19 smittespredningen.

Akuttiltag i kriminalforsorgen

Nov 13, 2020

Kriminalforsorgen er under et stort pres. Derfor prioriterer direktør Ina Eliasen at få aktiveret hele organisationen i at finde konkrete løsninger. Det har allerede resulteret i flere akutte tiltag.

Kriminalforsorgen etablerer sikkerhedstaskforce i Herstedvester Fængsel

Okt 26, 2020

Kriminalforsorgen har etableret en operativ sikkerhedstaskforce, som hurtigt skal identificere eventuelle sikkerhedsudfordringer og styrke sikkerheden i Herstedvester Fængsel. Derudover er kriminalforsorgens forstærkningshold hentet til fængslet.

Tiltag mod smittespredning i fængsler og arrester

Sep 30, 2020

Kriminalforsorgen indfører krav om mundbind ved besøg i fængsler og arrester. Samtidig begrænses besøg til nærtstående personer og advokater.

Ombygningen af Jyderup Fængsel er i gang

Sep 22, 2020

Ombygningen af Jyderup Fængsel til et rent kvindefængsel er nu skudt i gang. Byggeriet forventes færdigt inden udgangen af 2021.

Børn og unge opfatter Ungekriminalforsorgen positivt

Sep 17, 2020

Ny evalueringsrapport viser, at de børn og unge, som har afsluttet et forbedringsforløb, generelt har en positiv opfattelse af Ungekriminalforsorgen.

Smitteopsporing iværksat i Nyborg Fængsel

Aug 19, 2020

En medarbejder fra Nyborg Fængsel er testet positiv for COVID-19. Kriminalforsorgen har nu iværksat smitteopsporing.