Gå til indhold
Oversigtskort over kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriet og består af Direktoratet for Kriminalforsorgen med fire kriminalforsorgsområder – Midt- og Nordjylland, Syddanmark, Hovedstaden og  Sjælland. I hvert område ligger en række institutioner, hvortil de enkelte fængsler, arrester, tilsynskontorer (KiF) og pensioner hører.

Kriminalforsorgen ledes af  direktør Ina Eliasen. Kriminalforsorgens koncernledelse består udover direktøren af de fire områdedirektører samt centerdirektørerne og udviklingschefen fra direktoratet.

 

Detaljerede organisationsdiagrammer:

Direktoratet

Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

Kriminalforsorgen Syddanmark

Kriminalforsorgen Sjælland

Kriminalforsorgen Hovedstaden

Alle områder og institutioner

Oversigtskort over kriminalforsorgen