Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Kriminalforsorgens opgaver

Kriminalforsorgens opgaver

Camilla Hylleberg Photography

Kriminalforsorgen indgår sammen med politiet, anklagemyndigheden og domstolene i straffesagskæden. Kriminalforsorgens opgave er at fuldbyrde straf og medvirke til at begrænse kriminalitet. Det sker med den nødvendige kontrol og sikkerhed og med respekt for de dømtes rettigheder.

Kriminalforsorgens hovedopgaver er:

  • varetægtsfængsling og straffuldbyrdelse i landets fængsler og arresthuse
  • tilsyn med betinget dømte og andre dømte uden for fængslerne
  • indsatser, der bringer dømte videre til et liv uden kriminalitet
  • tilsyn med gennemførelse af ungdomskriminalitetsnævnenes beslutninger
  • drift af udrejsecentre og frihedsberøvelse af udlændinge
  • transport af varetægtsarrestanter
  • uddannelse af fængselsbetjente og transportbetjente

Kriminalforsorgen administrerer udgifter for cirka 3,4 milliarder kroner årligt.

Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern. Kriminalforsorgen består af Direktoratet for Kriminalforsorgen med fire underliggende regionale kriminalforsorgsområder.