Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen

Om kriminalforsorgen

Billede af indsatte bag hegnet i Enner Mark Fængsel

Kriminalforsorgen består af Direktoratet for Kriminalforsorgen, fire underliggende regionale kriminalforsorgsområder med tilhørende institutioner, samt Kriminalforsorgen i Grønland.

Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder afsoning med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen varetager herudover blandt andet administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens §68 og §69, samt drift af udrejsecentre for afviste asylansøgere.

Kriminalforsorgen indgår sammen med politiet, anklagemyndigheden og domstolene i straffesagskæden. Læs om kriminalforsorgens opgaver og organisering.

Opgaver og organisering
Billede af fængselsbetjente, der løber. Foto af Camilla Hylleberg Photography.

Læs nyheder og pressemeddelelser, og find pressekontaktoplysninger samt link til kriminalforsorgen på de sociale medier.

Billede af fængselsbetjent, der låser en port.

Find adresser og andre kontaktoplysninger til kriminalforsorgens fængsler, arresthuse og tilsynskontorer m.v. i hele landet.

Steder og kontakt
Luftfoto af Enner Mark Fængsel

Se statistikker og andre oversigter med oplysninger om kriminalforsorgens virksomhed.

Tal og fakta
Billede af skulturgruppe fra Storstrøm Fængsel

Kriminalforsorgens institutioner har en bred produktion inden for land- og skovbrug og inden for forskellige håndværk. Se mere om vores produkter, og hvordan de kan bestilles.

Produktion
Billede af værkmester og indsat på værksted

Ungekriminalforsorgen er oprettet efter en politisk aftale om indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Ungekriminalforsorgen
Sløret sort-hvidt billede af et barn