Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen

Om kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.

Kriminalforsorgen indgår sammen med politiet, anklagemyndigheden og domstolene i straffesagskæden. Læs om kriminalforsorgens opgaver og organisering.

Camilla Hylleberg Photography

Læs nyheder og pressemeddelelser, og find pressekontaktoplysninger samt link til kriminalforsorgen på de sociale medier.

Find adresser og andre kontaktoplysninger til kriminalforsorgens fængsler, arresthuse og tilsynskontorer m.v. i hele landet.

Luftfoto af Enner Mark Fængsel

Se statistikker og andre oversigter med oplysninger om kriminalforsorgens virksomhed.

Kriminalforsorgens institutioner har en bred produktion inden for land- og skovbrug og inden for forskellige håndværk. Se mere om vores produkter, og hvordan de kan bestilles.

Ungekriminalforsorgen er oprettet efter en politisk aftale om indsatsen mod ungdomskriminalitet.