Kriminalforsorgen > Netværksmøder

Netværksmøder

Kriminalforsorgen afholder netværksmøder for nuværende og tidligere medarbejdere, som er kommet alvorligt til skade i tjenesten. På møderne kan også nærmeste pårørende deltage. Neden for kan du se invitationen til netværksmøderne, som afholdes i november 2019.

Nye fællesskaber – netværksmøder for alvorligt tilskadekomne

Det kollegiale sammenhold betyder rigtigt meget for ansatte i kriminalforsorgen – man arbejder tæt sammen, og mange ansatte ses også privat.

Det er med til at skabe en kultur, der er helt speciel for kriminalforsorgen. Det kan være svært at blive afskåret fra sin arbejdsplads. Det sker, hvis man i en længere periode ikke kan varetage sit job eller ophører med at arbejde i kriminalforsorgen.

Derfor vil kriminalforsorgen fremover arrangere netværksmøder forskellige steder i landet, hvor nuværende og tidligere ansatte, der er alvorligt tilskadekomne efter en arbejdsrelateret skade kan mødes og danne nye fællesskaber.

Det er kriminalforsorgens Koncern HR, der vil skabe rammerne for møderne, og som deltager får du mulighed for at være med til at præge indholdet. En psykolog fra Dansk Krisekorps vil deltage i møderne for at yde vejledning og støtte.

Der bliver afholdt tre netværksmøder i 2019

I 2019 vil der blive afholdt tre netværksmøder i november måned, i Odense, Ringsted og Horsens. Møderne vil som udgangspunkt blive afholdt i tidsrummet kl. 16-19 og på neutrale steder uden tilknytning til kriminalforsorgen. Der vil være god mulighed for parkering.

Sådan tilmelder du dig

Hvis du er alvorligt tilskadekommen og har lyst til at deltage i et netværksmøde, kan du tilmelde dig på KHRstotte@krfo.dk. Du må meget gerne skrive, hvor du er ansat eller tidligere har været ansat, og i hvilken by du gerne vil deltage. Så sender vi en invitation med tid og sted til dig. Mødestedet vil ikke fremgå andre steder, da vi lægger stor vægt på, at møderne kan afvikles under trygge rammer.

Du kan også kontakte os på tlf. 7255 3923 på hverdage mellem kl. 8-15.

Du er velkommen til at tage en pårørende med til netværksmødet. Her vil der være mulighed for, at din pårørende kan etablere fælleskaber med andre pårørende i samme situation.

Med venlig hilsen

Koncern HR
Kriminalforsorgen

Data, du har oplyst til os, vil blive behandlet fortroligt efter dataforordningens regler. Data vil ikke blive delt, og de vil ikke kunne tilgås af andre end ansatte i Koncern HR. Data vil ikke blive anvendt til andet end planlægning af netværksmøder. Vi anbefaler, at du skriver til os via e-Boks for at sikre den bedst mulige beskyttelse af dine data.

Download invitationen som pdf-fil