Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Kontakt en indsat

Kontakt en indsat

Kriminalforsorgen formidler gerne kontakt til indsatte i vores institutioner, men det sker anonymt. Vi oplyser ikke, hvem der afsoner på vores institutioner. Det betyder, at vi hverken kan be- eller afkræfte, om navngivne personer er i vores system. Se, hvordan du får kontakt til indsatte, nedenfor.

Søger du en bestemt indsat?

Hvis du gerne vil kontakte en bestemt person, men ikke i forvejen har kontakt med ham/hende, kan du skrive et brev til vedkommende. Brevet vedhæftes i en mail til klientsager@krfo.dk . I mailen skriver du alle de oplysninger, du har om den indsatte (navn, dom etc.).

Kriminalforsorgen gør opmærksom på, at almindelige e-mails ikke er krypterede, og at fortrolige og følsomme personoplysninger derfor bør sendes som sikker mail. Privatpersoner kan sende sikker mail gennem e-Boks eller via borger.dk.

Det er vigtigt, at du oplyser forskellige måder, den indsatte kan kontakte dig på (telefon, mail, adresse), da der kan være medier, den indsatte ikke har mulighed for at benytte (eksempelvis e-mail). Du får en bekræftelse på, at kriminalforsorgen har modtaget din mail. Hvis den indsatte ønsker at tale med dig, vil du høre fra vedkommende.

Du hører ikke fra os, hvis vedkommende ikke ønsker kontakt.

Søger du en case til en journalistisk historie?

Hvis du gerne vil have kontakt til en bestemt type indsat (kvinde i fængsel, indsat med barn, voldsdømt etc.), skal du lave et opslag til de indsattes opslagstavler.

Opslaget må være højst én side og skal indeholde en beskrivelse af dit projekt, hvilken slags indsat du søger, og alle dine kontaktoplysninger. Det er vigtigt, at du oplyser forskellige måder, den indsatte kan kontakte dig på (telefon, e-mail, adresse), da der kan være medier (eksempelvis e-mail), den indsatte ikke har mulighed for at benytte. Skriv venligst  på opslaget, hvornår det kan tages ned igen. Opslaget vedhæftes i en mail til kriminalforsorgens kommunikationsafdeling på presse@krfo.dk, som sender din mail videre til relevante institutioner.