Gå til indhold

Vordingborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Vordingborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Tlf. 5536 3636
Sikker mail sikker@vordingborg.dk

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for § 78-klienter
  • misbrugsbehandling
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Børn og Familie
Sikker mail fronten@vordingborg.dk

Anne-Mette Semlov
E-mail anmt@vordingborg.dk
Tlf. 53360272

Forsørgelse ved løsladelse
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelsesgrundlag for afsonere ved løsladelse:
Ydelseskontoret
Sikker mail ydelseskontoret@vordingborg.dk

Beskæftigelse ved løsladelse
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag for afsonere ved løsladelse (herunder uddannelse):
Jobcenteret
Marienbergvej 128-130 (på Sydhavnen)
4760 Vordingborg
Sikker mail jobcenter@vordingborg.dk

Bande-exit og radikalisering
For henvendelser vedr. bande-exit og radikalisering:
Jobcenteret
Marienbergvej 128-130 (på Sydhavnen)
4760 Vordingborg
Sikker mail jobcenter@vordingborg.dk

Dorte Thesbjerg
Tlf. 7255 7100 /  7255 2231
E-mail dorte.thesbjerg@kriminalforsorgen.dk

KSP-samarbejdet
Teamleder Mone Hansen
Tlf. 5536 2302 / 5536 3636

Opdatering og evaluering
For henvendelser vedr. opdatering eller evaluering af samarbejdsaftalen:
Dorit Trauelsen
E-mail dtjn@vordingborg.dk