Vordingborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Vordingborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Tlf. 5536 3636
Sikker mail sikker@vordingborg.dk

Henvendelse hertil om

  • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • Digital Post
  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag for § 78-klienter
  • misbrugsbehandling
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelsesgrundlag for afsonere ved løsladelse
Sikker mail ydelseskontoret@vordingborg.dk

Jobcenter
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag for afsonere ved løsladelse (herunder uddannelse) og bande-exit
Marienbergvej 128-130 (på Sydhavnen)
4760 Vordingborg
Sikker mail jobcenter@vordingborg.dk

KSP-samarbejdet
Teamleder Mone Hansen
Tlf. 5536 2302 / 5536 3636

Bande-exit og radikalisering
Dorte Thesbjerg
Tlf. 7255 7100 /  7255 2231
Mail dorte.thesbjerg@kriminalforsorgen.dk

Opdatering/evaluering
For henvendelser vedr. opdatering eller evaluering af samarbejdsaftalen
Dorit Trauelsen
Mail dtjn@vordingborg.dk