Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Viborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Viborg kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf. 8787 8787
Sikker mail sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
Att.: Jobcentret Birgit Jønsson – Socialafdelingen Kristín Bak Ársælsdóttir

Unge under 18 år:
Ungeteamet
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf. 8787 8787

Teamleder Charlotte Lomholdt
Tlf. 93 59 80 30
Sikker mail sikkerbyforvaltning@viborg.dk
Att. Charlotte Lomholdt

Henvendelser angående forsørgelse:
Afdelingsleder Ydelser
Helle Juhl Karlsen
Tlf. 8787 4125
Sikker mail Sikkerjob-velfaerd@viborg.dk
Att. Helle Juhl Karlsen

Udslusningskoordinator:
Udslusningskoordinator udpeges individuelt i forhold til den enkelte borger.

Fagspecialist Birgit Trangbæk Jønsson
Tlf. 87 87 49 21
Sikker mail sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse
 • ansøgning om fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • §808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For tilsynsklienter
Besked om koordinering sendes til:
Teamleder Rikke Sandal
Tlf. 6189 0629
Sikker mail sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Ungeteamet
Teamleder Charlotte Lomholdt
Tlf. 93 59 80 30
Sikker mail sikkerjobbyforvaltning@viborg.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lotte Jul Andersen
Tlf. 87877640
E-mail Sikkerbyforvaltning@viborg.dk
Att. Front

For varetægtsarrestanter
Særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse varetages af:
Forsorgscenter Viborg
Rørsangervej 5
8800 Viborg
Tlf. 8787 7500
E-mail vibohoej@viborg.dk

Bolig ved løsladelse
Henvendelser vedrørende boligsituation ved løsladelse sendes til:
Teamleder Rikke Sandal
Tlf. 6189 0629
Sikker mail sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

Uddannelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende boligsituation ved løsladelse sendes til:
Teamleder Louise Horskjær Raaby
Tlf. 87874335
Sikker mail sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

Misbrug og øvrig behandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling sendes til:
Jan Kristensen
Tlf. 8787 7575
Sikker mail sikkerjob-velfaerd@viborg.dk