Vesthimmerlands Kommune

Hovedkontakt:

Vesthimmerlands Kommune
Jobcenter Vesthimmerland
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Tlf. 9966 7500
Sikker mail sikkerpost@vesthimmerland.dk
Emnefelt: Att.: Jobcenter

Udslusningskoordinator
Afdelingsleder Tina Elkjær
Tlf. 9966 7550
E-mail tiel@vesthimmerland.dk

Faglig koordinator Tanja Henningsen
Tlf. 9966 7536
E-mail tahe@vesthimmerland.dk

Henvendelse hertil om:

 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, fritagelse fra Digital Post,
ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Sikker mail sikkerpost@vesthimmerland.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice/jobcenter/Digital Post

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Socialforvaltningen
Sikker mail sikkerpost@vesthimmerland.dk
Emnefelt: Att. Socialforvaltningen

Misbrugsbehandling
Besked om misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Børne- og arbejdsmarkedsforvaltningen
Behandlerhus Vest
Anlægsvej 32
9600 Aars
Sikker post sikkerpost@vesthimmerland.dk
Emnefelt: Att. Behandlerhus Vest