Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Vejle Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet

Hovedkontakt:

Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
Jobcenter Vejle
Havneparken 16C
7100 Vejle
Tlf. 2477 4088
Sikker mail jobcentervejle@vejle.dk

Henvendelse hertil om:

  • besked til folkeregistret om indsættelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse for afsonere over 18 år
  • bolig
  • uddannelse
  • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • §808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregistret og Digital Post
For henvendelser vedr. fritagelse fra Digital Post og besked til folkeregistret om løsladelse:
Borgerservice
Sikker mail post@vejle.dk
Beskæftigelsesrådgiver Ane Harbæk Kristiansen
Tlf. 7681 6165
E-mail aekri@vejle.dk

For §78-klienter
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag for §78-klienter:
Borgerservice
Sikker mail post@vejle.dk
Beskæftigelsesrådgiver Ane Harbæk Kristiansen
Tlf. 7681 6165
E-mail aekri@vejle.dk 

For pensionister
For ansøgning om betaling af husleje for pensionister:
Sikker mail borgerservice@vejle.dk

Husleje
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje:
Modtagelses- og ydelsescentret
Team Enkeltydelser
Sikker mail enkeltydelse@vejle.dk

Forsørgelse
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse:
Sikker mail post@vejle.dk

Annemette Thode Hansen
E-mail antha@vejle.dk
Tlf. 7681 6349

Connie Pinholt
E-mail copin@vejle.dk
Tlf. 7681 0204

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner og afklaring af beskæftigelsesgrundlag for unge under 18 år:
Familierådgivningen, Team unge
Anders Kjep Lindholm, leder af Unge Teamet
Tlf. 7681 5654
E-mail andli@vejle.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Anders Lindholm
Tlf. 76810000
E-mail fammo@vejle.dk
(skriv venligst relevant titel)

Bande-exit
For henvendelser vedr. bande-exit:
Sundhedshuset
Vestre Engvej 51 B
7100 Vejle
Lone P. Diakovasilis
E-mail lonis@vejle.dk
Tlf. 7681 8098

KSP-samarbejdet
Henvendelser vedrørende KSP-samarbejdet rettes til:
Anne Barsøe