Kriminalforsorgen samarbejder med Vejle Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Beskæftigelsesrådgiver Betina Poetzsch
Jobcenter Vejle
Havneparken 16C
7100 Vejle
Tlf. 2477 4088
Sikker mail jobcentervejle@vejle.dk

Henvendelse hertil om

  • besked til folkeregistret om indsættelse
  • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse for afsonere over 18 år
  • bolig
  • uddannelse
  • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
  • § 808-personundersøgelser

 

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. Digital Post, besked til folkeregistret om løsladelse samt afklaring af beskæftigelsesgrundlag for § 78-klienter
Sikker mail post@vejle.dk
Beskæftigelsesrådgiver Ane Harbæk Kristiansen
Tlf. 7681 6165
Mail aekri@vejle.dk

For ansøgning om betaling af husleje for pensionister
Sikker mail borgerservice@vejle.dk

 

Modtagelses- og ydelsescentret
For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje
Team Enkeltydelser
Sikker mail enkeltydelse@vejle.dk

For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse
Sikker mail post@vejle.dk
Annemette Thode Hansen
Mail antha@vejle.dk
Tlf. 7681 6349
Connie Pinholt
Mail copin@vejle.dk
Tlf. 7681 0204

 

Familierådgivningen, Team unge
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner og afklaring af beskæftigelsesgrundlag for unge under 18 år
Anders Kjep Lindholm, leder af Unge Teamet
Tlf. 7681 5654
Mail andli@vejle.dk

 

Sundhedshuset
For henvendelser vedr. bande-exit
Vestre Engvej 51 B
7100 Vejle
Pia Jensen
Mail piaje@vejle.dk
Tlf. 7681 8098