Kriminalforsorgen samarbejder med Varde Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Ydelsesteamet
Frisvadvej 35
6800 Varde
Sikker mail sikkerpost-jobcenter@varde.dk

Marianne Nielsen
Tlf. 7994 6800
Direkte tlf. 7994 6302
E-mail mani@varde.dk
Sikker mail vardekommune@varde.dk

Annette Gundersen
Tlf. 7994 6116
E-mail agun@varde.dk
Sikker mail vardekommune@varde.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
 • § 808-personundersøgelser
 • bande-exit
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Børn og familie (BOF)
Borgercenter Varde
Silje Schmidt Simonsen
Tlf. 7994 6800
Direkte tlf. 7994 7643 (hverdage kl. 8.15-9.00)
Sikker mail sikkerpost-jobcenter@varde.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Tlf. 79946800
E-mail ungdomskriminalitet@varde.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Jesper Hansen, pk.
Lokal Efterforskning 2, Lokalpolitiet Esbjerg
Tlf. 7611 1448
Mobil 7258 4087
E-mail sjyl-exit@politi.dk

For §78-klienter
For henvendelser vedr. afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse for § 78-klienter:
Psykiatri & Voksenservice
Borgercenter Varde
Annette Gundersen
Tlf. 7994 6116
E-mail agun@varde.dk

Marianne Nielsen
Tlf. 7994 6302
E-mail mani@varde.dk