Vallensbæk Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Vallensbæk Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Over 18 år
Socialservice
Sikker mail cb@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. God løsladelse

Under 18 år
Familiecenteret, Ishøj Rådhus
Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj
Tlf. 4357 7557
Sikker mail underretninger@ishoj.dk + CC sikker mail cbu@vallensbaek.dk til orientering
Emnefelt: Att. Vallensbæk sag/God Løsladelse

Henvendelse hertil om

 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • besked til folkeregistret om løsladelse
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk, for unge under 18 år
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser for unge under 18 år

 

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse, Digital Post
Sikker mail kommune@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Folkeregisteret

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
Sikker mail cb@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. Socialservice, ophør af ydelser

Ansøgning om betaling af husleje sendes til
Social service
Sikker mail cb@vallensbaek.dk
Emnefelt: Att. Ansøgning om betaling om husleje, God Løsladelse

Jobcenter
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse og § 808-personundersøgelser for klienter over 18 år
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 4797 4444
Åbent mandag-fredag kl. 8:30-12:00
Sikker mail jc@vallensbaek.dk

Borger- og Socialservice, Modtagelsen
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) for klienter over 18 år 
Ishøj Store Torv 20, 4. sal
2635 Ishøj
Tlf. 4375 7801
Sikker mail ishoj@ishoj.dk

Center for børn og unge
Lotte Houlind
Direkte tlf. 4797 4507

Social Service
Mia Harreschou
Direkte tlf. 4797 4176