Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Tønder Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Sikker mail godlosladelse@toender.dk

Al elektronisk post omfattet af denne samarbejdsaftale tilsendes (også unge under 18 år.):

Godlosladelse@toender.dk

 

Husk emnefeltet:
Det er vigtigt, at der i emnefeltet på mailen skrives ét af nedenstående emneord, således henvendelsen kan sendes videre til den relevante medarbejder/afdeling i kommunen:

 • Tilsigelse til afsoning
 • Besked om indsættelse til folkeregisteret
 • Løsladelse
 • Overførsel
 • Varetægtsfængsling
 • Udeblivelse fra afsoning
 • Fodlænke
 • Digital post
 • Koordinering af handleplan
 • Løsladelsesmøder
 • Ansøgning om sociale ydelse
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling
 • Bolig og uddannelse
 • Personundersøgelse
 • Bande- exit og radikalisering
 • KSP samarbejde
 • Henvendelse fra Kriminalforsorgen om kontakt

Telefonisk kontakt:

 

God løsladelses-koordinator:
Britta Christiansen
Tlf. 29167039
E-mail bc@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk

Afløser:
Marie Simonsen
Tlf. 74929325
E-mail ms4@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk

Andre kontakter:

 

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børn & Skole – Kultur & Fritid
Faglig leder Børn og Unge Magdalene Paulsen
Tlf. 2139 0334
E-mail mapa4@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Magdalene Poulsen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lena Vinding Scönbucher

Ansøgning om starthjælp ved løsladelse:
Procedurebeskrivelse:

Ansøgning om engangshjælp (starthjælp) ved løsladelse, bør ske hurtigst muligt efter afgørelsen om prøveløsladelse og senest 4 uger før løsladelsen. Overholdes dette, vil klienten få svar på sin ansøgning 14 dage før løsladelsen.

Ansøgningen sker ved at benytte nedenstående to dokumenter:

  1. Samtykke til indhentning og/eller videregivelse af oplysninger: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/sg015.pdf
  2. Ansøgning om hjælp til forsørgelse: https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ko534.pdf

 

Hvis ansøgningen sker via direkte adgang til internettet, udfyldes dokumenterne online og sendes i udfyldt stand til kommunen til Godlosladelse@toender.dk med sikker post.

Husk, at skrive emnefeltet ”ansøgning om sociale ydelser”.

Hvis klienten IKKE har adgang til internettet er Kriminalforsorgen behjælpelig med at printe, udfylde og scanne materialet, som sendes til kommunen på Godlosladelse@toender.dk med sikker post.

Husk, at skrive emnefeltet ”ansøgning om sociale ydelser”.

Proceduren indebærer, at kommunen selv indhenter de nødvendige oplysninger. Der skal ved ansøgning om engangshjælp ikke medsendes dusørsedler, det trækkes fra ved den førstkommende udbetaling af løbende hjælp. Evt. formue under 10.000 modregnes ikke i hjælpen.