Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Tønder Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Tønder Kommune
Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Britta Christiansen
Tlf. 7492 9457
Mobil 2916 7039
E-mail bc@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Britta Christiansen

Borgere fra 18-30 år:
Anna-Lena Schrøter
Tlf. 74928031
E-mail ansc9@toender.dk
Emnefelt: Att.: Anna-Lena Schrøter

Kathrine Sandmark Lorenzen
Tlf. 7492 8041
E-mail kaslo@toender.dk
Emnefelt: Att.: Kathrine Sandmark Lorenzen

Borgere over 30 år:
Marie Simonsen
Tlf. 7492 9325
E-mail ms4@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Marie Simonsen

Lene Petersen
E-mail Ldfp9@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Tlf. 74929375
Emnefelt: Lene Petersen

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år (Kontakt: Britta Christiansen)
  • koordinering af og indkaldelse til løsladelsesmøde (Kontakt: Britta Christiansen)
  • afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
  • uddannelse
  • bolig
  • behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • bande-exit
  • § 808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Ydelsesafdelingen
Tina Redlefsen
Tlf. 7492 9765
E-mail tre@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Tina Redlefsen

Digital Post
Ansøgning om fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Ydelsesafdelingen
Tina Redlefsen
Tlf. 7492 9765
E-mail tre@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Tina Redlefsen

For unge under 18 og § 78
Besked om koordinering sendes til:
Børn & Skole – Kultur & Fritid
Faglig leder Børn og Unge Magdalene Paulsen
Tlf. 2139 0334
E-mail mapa4@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Magdalene Poulsen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lena Vinding Scönbucher
E-mail godlosladelse@toender.dk

Løsladelsesmøde
Besked om koordinering af og indkaldelse til løsladelsesmøde sendes til:
Britta Christiansen
Tlf. 7492 9457
Mobil 2916 7039
E-mail bc@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Britta Christiansen

Forsørgelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende forsørgelsesgrundlag ved løsladelse rettes til:
Ydelsesafdelingen
Tina Redlefsen
Tlf. 7492 9765
E-mail tre@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Tina Redlefsen

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:

Over 30-årige møder op på:
Rådhuset
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Under 30-årige møder op på:
Campus
Plantagevej 37 C
6270 Tønder

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00

Misbrugsbehandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling ved løsladelse sendes til:
Social-, Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltning
Ina Lorenzen Kier
Tlf. 5126 8602
E-mail ik@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Ina Lorenzen Kier

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Britta Christiansen
Tlf. 7492 9457
Mobil 2916 7039
E-mail bc@toender.dk
Sikker mail godlosladelse@toender.dk
Emnefelt: Britta Christiansen

KSP-samarbejdet
Henvendelser vedrørende KSP-samarbejdet rettes til:
Socialrådgiver
Peter Myken
Tlf. 7255 7318.
E-mail kif.haderslev@krfo.dk