Kriminalforsorgen samarbejder med Tårnby Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Tårnby Rådhus
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Tlf. 3247 1111

Over 18 år
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Sikker mail as@taarnby.dk

Under 18 år
Børne- og Kulturforvaltningen
Sikker mail bk@taarnby.dk

Henvendelse hertil om

  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • misbrugsbehandling og øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • § 808-personundersøgelser

 

Andre kontakter:

Jobcenter Tårnby
Udslusningskoordinatorer under 30 år

Yassin Ardone
Mail yar.as@taarnby.dk
Tlf. 5172 9067

Mie Hallqvist
Mail mmh.as@taarnby.dk
Tlf. 3247 1786

Udslusningskoordinatorer over 30 år
Julie Peters
Mail jpe.as@taarnby.dk
Tlf. 3247 1825

Nesrin Gökmen
Mail ngk.as@taarnby.dk
Tlf. 3247 1816

For henvendelser vedr. KSP-samarbejdet
Lisbeth Lind
Mail lli.as@taarnby.dk
Tlf. 3247 1736

 

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse, Digital Post
Sikker mail servicecentret@taarnby.dk

 

Ydelser
For henvendelser vedr. besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje
Sikker mail kontant@taarnby.dk

 

Socialcentret
For henvendelser vedr. bande-exit
Susanne Pedersen
Tlf. 3247 1149