Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Tårnby Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Tårnby Rådhus
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Tlf. 3247 1111

Over 18 år:
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Sikker mail as@taarnby.dk

Under 18 år:
Børne- og Kulturforvaltningen
Sikker mail bk@taarnby.dk

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af handleplaner
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
  • bolig
  • uddannelse
  • misbrugsbehandling og øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Karen Støvring
Tlf. 32471422
E-mail famafd@taarnby.dk

For klienter under 30 år
Udslusningskoordinatorer under 30 år:
Jobcenter Tårnby
Mie Hallqvist
Hovednummer: 32525274
Mobil: 2366 5718
E-mail: mmh.uct.bk@taarnby.dk

For klienter over 30 år
Udslusningskoordinatorer over 30 år:
Jobcenter Tårnby
Julie Peters
E-mail jpe.as@taarnby.dk
Tlf. 3247 1825

Nesrin Gökmen
E-mail ngk.as@taarnby.dk
Tlf. 3247 1816

KSP-samarbejdet
For henvendelser vedr. KSP-samarbejdet:
Lisbeth Lind
E-mail lli.as@taarnby.dk
Tlf. 3247 1736

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse, løsladelse og Digital Post:
Sikker mail servicecentret@taarnby.dk

Husleje og forsørgelse
For henvendelser vedr. besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse og ansøgning om betaling af husleje:
Sikker mail kontant@taarnby.dk

Bande-exit
For henvendelser vedr. bande-exit:
Socialcentret
Susanne Pedersen
Tlf. 3247 1149