Svendborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Svendborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Socialafdelingen Myndighed
Svinget 14
5700 Svendborg
Karina Slabiak
Tlf. 6223 3000
Direkte tlf. 6223 3970
Sikker mail social@svendborg.dk

Henvendelse hertil om

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje for klienter over 18 år
 • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
 • koordinering af løsladelsesmøde for klienter over 18 år
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • alkoholbehandling
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk, for klienter over 18 år
 • bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser for klienter over 18 år
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

 

Andre kontakter:

Husleje
Pensionister
Socialafdelingen Myndighed
Svinget 14
5700 Svendborg
Mail social@svendborg.dk

Over 18 år
Jobcentret
Tlf.: 6223 3606
Direkte tlf. 6223 3970
Sikker mail social@svendborg.dk

Dokumentation for samtlige boligudgifter. Dokumentation for arbejdsdusør for de sidste 3 mdr. Dokumentation for formueforhold, herunder udskrift fra samtlige bankkonti for de sidste 3 mdr., hvis bil – aktuel salgsvurdering.

Familieafdelingen
For unge under 18 år, når henvendelsen vedr. ansøgning om betaling af husleje, koordinering af handleplan og løsladelsesmøde, øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) eller § 808-personundersøgelser
Tlf. 6223 4600
Direkte tlf. 6223 4577
Sikker mail bu@svendborg.dk

Løsladelse
Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
Socialafdelingen Myndighed
Tlf.: 6223 3000
Direkte tlf.: 6223 3970
Sikker mail social@svendborg.dk

UU
For henvendelser vedr. uddannelse
Anne Marie Nyborg, UU-centerleder
Tlf. 6223 4676
Mobil 2159 8467
Mail anne.marie.nyborg@svendborg.dk

Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdeling
For henvendelser vedr. stofmisbrugsbehandling for unge under 25 år
Nyborgvej 4, 1. sal
5700 Svendborg
Tlf. 6223 6550
Mail ungeafdelingen@svendborg.dk
Emnefelt: Susanne Basler Larsen

Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdeling
For henvendelser vedr. stofmisbrugsbehandling for folk over 25 år
Dronningholmsvej 60 A
5700 Svendborg
Tlf. 6223 4990
Mail fabvs@svendborg.dk
Afdelingsleder Erandi Christensen
Souschef Lene Husman
Koordinator Vibeke Olesen

Alkoholbehandling
Alkoholbehandlingen Svendborg
Sankt Jørgensvej 15
5700 Svendborg
Tlf.: 6223 6666

Ansvarlig hos kommunen
Karina Slabiak
Socialafdelingen Myndighed
Tlf. 6223 3951
mail: social@svendborg.dk