Kriminalforsorgen samarbejder med Struer Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Handicap, social og psykiatri
Sikker mail sikkerpost@struer.dk
Susanne Strunk
Tlf. 9684 8320 / 9684 8333
E-mail sts@struer.dk
E-mail hop@struer.dk

Henvendelse hertil om:

  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • bolig
  • misbrugsbehandling
  • § 808-personundersøgelser for klienter over 18 år
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse:
E-mail borgerservice@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Husleje og forsørgelse
For henvendelser vedr. besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje og afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse:
Sagsbehandler Mette Møller
Tlf. 9684 8286
E-mail mmj@struer.dk / ydelseskontor@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
For henvendelser vedr. øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk):
Ydelseskontoret
Sagsbehandler Mette Møller
Tlf. 9684 8286
E-mail mmj@struer.dk / ydelseskontor@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år:
Børn og Familiecentret
Kristina Horslund Jensen
Tlf. 9684 8580 / 9684 8555
Sikker mail kristinahje@struer.dk / boernefam@struer.dk

For henvendelser vedr. § 808-personundersøgelser for unge under 18 år:
Rikke Toft
Tlf. 9684 8555
E-mail rtof@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Tine Hammer
Tlf. 96848555
E-mail bornefam@struer.dk

Uddannelse og beskæftigelse
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse og uddannelse:
Jobcentret
Else Morell
Hjermvej 29
7600 Struer
Tlf. 9684 2103
E-mail emo@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Bande-exit og KSP-samarbejdet
For henvendelser vedr. bande-exit og KSP-samarbejdet:
Handicap, social og psykiatri
Socialjuridisk konsulent Pia Møller Nielsen
Rådhuset
Østergade
7600 Struer
Tlf. 9684 8334 / 9684 8333
E-mail pmn@struer.dk / hop@struer.dk