Kriminalforsorgen samarbejder med Struer Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Handicap, social og psykiatri
Sikker mail sikkerpost@struer.dk
Susanne Strunk
Tlf. 9684 8320 / 9684 8333
Mail sts@struer.dk
Mail hop@struer.dk

Henvendelse hertil om

  • Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • bolig
  • misbrugsbehandling
  • § 808-personundersøgelser for klienter over 18 år
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

 

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
Mail borgerservice@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Ydelseskontoret
For henvendelser vedr. besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse, ansøgning om betaling af husleje, afklaring af forsørgelsesgrundlag ved løsladelse samt øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
Sagsbehandler Mette Møller
Tlf. 9684 8286
Mail mmj@struer.dk / ydelseskontor@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Børn og Familiecentret
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for unge under 18 år
Kristina Horslund Jensen
Tlf. 9684 8580 / 9684 8555
Sikker mail kristinahje@struer.dk / boernefam@struer.dk

For henvendelser vedr. § 808-personundersøgelser for unge under 18 år
Rikke Toft
Tlf. 9684 8555
Mail rtof@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Jobcentret
For henvendelser vedr. afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse og uddannelse
Else Morell
Hjermvej 29
7600 Struer
Tlf. 9684 2103
Mail emo@struer.dk
Sikker mail sikkerpost@struer.dk

Handicap, social og psykiatri
For henvendelser vedr. bande-exit og KSP-samarbejdet
Socialjuridisk konsulent Pia Møller Nielsen
Rådhuset
Østergade
7600 Struer
Tlf. 9684 8334 / 9684 8333
Mail pmn@struer.dk / hop@struer.dk