Kriminalforsorgen samarbejder med Sorø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Rådhusvej 8
4180 Sorø
Tlf. 5787 6000
Sikker mail soroekom@soroe.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Britt Skovbo Larsen, tlf. 5787 6559
Britt Rosenkvist, tlf. 2945 9455
Ellen Toftdal Hansen, tlf. 5787 6965

Udslusnings- og KSP-koordinator
Anne Thaysen Brix
Tlf. 5787 6292
Mail arbt@soroe.dk

Hovedkontakt til Kriminalforsorgen
Ingegerd La Caille, forsorgsfuldmægtig
Mail ingegerd.lacaille@kriminalforsorgen.dk
Tlf.: 7255 7123
Mobil: 2210 6745

Henvendelse hertil om

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • bande-exit
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Handicap og psykiatri
For henvendelser vedr. misbrugsbehandling og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk)
Hanne Hansen
Tlf. 5787 6000
Direkte tlf. 5787 6290
Sikker mail soroekom@soroe.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til
Sikker mail soroekom@soroe.dk
Emnefelt: Att. Britt Skovbo Larsen

KSP-samarbejdet
Anne Thaysen Brix
Mail atbr@soroe.dk
Tlf.: 5787 6292