Kriminalforsorgen samarbejder med Sorø Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Rådhusvej 8
4180 Sorø
Tlf. 5787 6000
Sikker mail soroekom@soroe.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice, Digital Post

Britt Skovbo Larsen, tlf. 5787 6559
Britt Rosenkvist, tlf. 2945 9455
Ellen Toftdal Hansen, tlf. 5787 6965
Sikker mail soroekom@soroe.dk

Udslusnings- og KSP-koordinator:
Anne Thaysen Brix
Tlf. 57 87 62 10
E-mail atbr@soroe.dk

Hovedkontakt til Kriminalforsorgen:
Ingegerd La Caille, forsorgsfuldmægtig
E-mail ingegerd.lacaille@kriminalforsorgen.dk
Tlf. 7255 7123
Mobil: 2210 6745

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse (Att. Helle Andreasen)
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse (Att. Britt Skovbo Larsen)
 • Digital Post (Att. Borgerservice, Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje (Att. Britt Skovbo Larsen)
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af forsørgelses- og beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse (Att. Ellen Toftdal Hansen)
 • bolig (Att. Anne Thaysen Brix)
 • uddannelse (Att. Ellen Toftdal Hansen)
 • bande-exit
 • misbrug og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) (Att. Anne Thaysen Brix, backup: Hanne Hansen)
 • § 808-personundersøgelser
 • KSP-samarbejdet (Att. Anne Thaysen Brix)
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen